Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 2 oktober

Vi kollade läxan i arbetsboken och sedan jobbade barnen med en kopia som repeterade dagens läxa,
nummer 43. Därefter läste vi En prick igen och gjorde övningarna på s. 5 i arbetsboken. Vi repeterade
sammansatta ord och sedan klistrade barnen in läsläxan i skrivboken, Läs med flyt! 1a och 1b.

Läxa: Skrivbok: Läs meningarna många gånger så att det flyter. Ni läser alltså 1a och 1b Läs med flyt!


Gör även kopia nummer 44


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.