Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 mars

Några barn hade missat att göra s. 31 i arbetsboken så de gör den också tillsammans med läxan till lördag.

Vi gick igenom hur man skriver en beskrivning och skrev nyckelord på tavlan till bilderna på s. 32. Vi repeterade även ng-ljudet och gjorde en kopia. Kopian med ng-ljudet gör enbart de barn som inte var på lektionen i lördags. Läs med flyt gör alla.

Läxa: Barnen ska läsa kopia 5a och 5b, Läs med flyt, några gånger så att det flyter. De har inte klistrat in kopiorna i skrivboken utan har dem löst i väskan.

Arbetsbok: s.33


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.