Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 februari

Barnen läste upp sina sagor och sedan läste vi och pratade om H.C Andersen. Vi klistrade in Läs med flyt 3A, 3B och 4A, 4B. Vi jobbade med dubbelteckning, kort-lång vokal.

Läxa: Skrivbok: Läs med flyt samt kopia nr.50, första uppgiften gjorde vi tillsammans i klassrummet. Barnen gör andra och tredje uppgiften.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.