Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 16 oktober

Barnen läste först upp sina fina berättelser och sedan jobbade vi med orden och meningarna på s. 28.
Barnen har blivit duktiga med att komma på egna meningar med olika ord.


xa: Arbetsbok: s. 10. Ni ska också träna på att stava till de markerade orden.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.