Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 14 maj

Vi jobbade i arbetsboken på s. 39. Vad är en hel mening? I en fullständig mening finns det alltid ett subjekt och ett predikat. Vi gick igenom vad de här orden innebär.  På tavlan fick barnen halvfärdiga meningar som de sedan skrev till subjektet. Barnen kom på olika subjekt och valde ett som de ville att vi skulle skriva,

Jag har tänder.

Flickan vill äta en glass.

Papegojan bor i buren.

Hunden tycker om att leka.

Jag, flickan, papegojan och hunden är subjekt i meningen.

Läxa: Vi ska vara med i läsutmaningen 2022 där vi tävlar mot andra svenska barn som befinner sig på olika platser i världen.  Här nedan kan ni läsa mer om läsutmaningen. Barnen har lånat några böcker men de kan också läsa böcker som ni har hemma.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.