Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 12 februari

Vad duktiga barnen var på att läsa sagan. Barnen fick med substantivkorten som de hade gjort till idag, beskriva substantivet och de andra fick gissa ordet. Det var roligt och i början var beskrivningarna relativt lätta, men efter hand så blev ledtrådarna svårare och svårare. Barnen tänkte verkligen till på hur de skulle beskriva sitt ord utan att avslöja för mycket. Sedan gick vi igenom modelltexten på s. 26 och pratade om inledning, handling och avslutning. Vi förberedde skrivandet av deras egna sagor genom att titta på bilderna och samtala gemensamt om vad som händer. Därefter föreslog barnen nyckelord till bilderna som kommer hjälpa dem att skriva sin saga.

Läxa: Arbetsbok: s.27 Skriv er saga. Tänk på att sagor oftast börjar med Det var en gång….


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.