Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 9 oktober

Den här veckan koncentrerar vi oss på läsningen, så läs läxan många gånger tillsammans med barnen.
Prata gärna om vad som händer i både text och bild. Ni kan t ex fråga: Var befinner sig Tors familj? Vad
gör de? Vad tror du att de äter till frukost? Vad tycker du om att äta på morgonen? Vad gör pappa? Hur
ser vardagsrummet ut? Vad gör Elin och Lump? Vart går Lena, Tor, Elin och Tor?
etc.


Läxa: Läsebok: s.14-17 Alla barn läser A-sidorna och försöker med B-sidorna.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.