Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 8 oktober

Vi kollade först läxan och sedan jobbade vi med sidorna 8-9. Vi pratade om bilderna där om t.ex vad knackningarna betyder och varför de knackar till varandra.

Sedan gick vi igenom en ny bokstav. Denna gång var det tur för bokstaven Ss. Alla fick skriva på tavlan och öva. Sedan hittade vi tillsammans ord som innehåller bokstaven S och alla ritade ord som innehåller bokstaven. 

Vi avslutade lektionen med ett nytt avsnitt ur “Livet i bokstavslandet” som i avsnittet repeterade bokstaven Ll, och Ee som vi har jobbat med på tidigare lektioner.

Läxa till 8/10 (Digital lektion):

Textbok: Läs gula rutorna på sidan 8-9

Arbetsbok: Gör sidorna 16-19

Skrivbok: Ss


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.