Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 5 november

Jag vill att de repeterar bokstäverna de har lärt sig hittills och att ni på en sida i skrivboken låter dem
skriva dessa igen. Låt dem också prova på att skriva orden sa, se, le, sol, sele.

I läxa gör de sidorna 30-33 i Arbetsboken, alltså bokstaven Oo.

Ni kan också skriva in den i skrivboken
så som jag gjort med de andra bokstäverna och låta dem rita en bild med något som innehåller
bokstaven O.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.