Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 5 februari

Läxa: Läsebok: s.12 De barn som har svårt att läsa meningarna kan lära sig att läsa ordet som hör till bilden.  De här orden är tänkta att hjälpa barnen att skapa en större förståelse för texten, samt att utöka deras ordförråd.

Arbetsbok: 10

Häfte Bokstäver och ljud: s.8-10

Kan ni kolla i barnens väskor och se att de har varsin Läsresan läsebok, Läsresan arbetsbok, häftet Bokstäver och ljudDen magiska kulan. Om ni har dubblett av någon av böckerna ta med dem på lördag för vi har ett barn som har två läseböcker men ingen arbetsbok. Barnen har av misstag tagit med sig fel bok.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.