Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 4 december

Våra böcker har äntligen kommit. Barnen har fått tre böcker och ett litet häfte som ni kommer hitta i arbetsboken.  De har fått Läsresan läsebok, Läsresan arbetsbok med häftet Bokstäver och ljud och Den magiska kulan. Vi läste och pratade om orden och uttrycken på s. 6 i läseboken och sedan arbetade vi i arbetsboken med sidorna 4 och 5. Jag vill inte att barnen gör mer i böckerna än det som vi gör tillsammans eller det som de har i läxa.

Läxa: Läsebok: s.6

Häfte Bokstäver och ljud: s.2-4

Den magiska kulan: 9-11


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.