Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 26 februari

Läxa: Läsresan läsebok: s.26

Arbetsbok: 16

Häfte Bokstäver och ljud: s.15-16 Jag kommer samla in barnens häften på lördag för att rätta.

Magiska kulan:De barn som inte var på lektionen i lördags gör s.26-27.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.