Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 22 oktober

Vi arbetade i boken som heter Jag börjar läsa och skriva och gjorde fram till sidan 11 och repeterade de
fyra bokstäver de nu lärt sig. L E S A.

Vi tränade också på den nya bokstaven Vv

Läxa: Träna på att läsa sidan 11 i Jag börjar läsa och skriva och skriv Vv i Arbetsboken s. 26 -27 och i
Skrivboken.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.