Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 21 maj

Barnen bör ha med sig alla sina svenskböcker till lektioner eftersom vi jobbar i dem även på lektionen.

Vi kollade läxan i arbetsboken innan vi gjorde s. 34. Därefter pratade vi om olika författare och vad de gör för något och sedan läste vi om författaren Helena Bross i läseboken s.67. På s. 68-69 tittade vi på bilden och samtalade om den med hjälp av frågorna, för att sedan återvända till arbetsboken och skriva något till bilden. Barnen jobbar nu individuellt i sin bok, men får den hjälp som de behöver.  På lördag kommer jag att samla in arbetsboken och Den magiska kulan för att rätta, även om vi alltid går igenom läxan på lektionen.

De barn som inte hade med sig sina läskort kan ta med dem på lördag.

 Läxa:

Läsebok:  s.70

Arbetsbok: s. 36, 38-39


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.