Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 2 oktober

Idag jobbade vi med bokstaven Ss. Vi läste s-versen på s. 12-13, pratade om bilden och vilka s-ord vi
hittade. S-ord till bilden: svan, sol, vass, fisk, sten, snäcka, gräs, trollslända, gräshoppa. Vi lärde oss också
hur en mening ser ut, att den börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Några meningar som var
skrivna på remsor klippte vi itu och barnen pusslade ihop dem till meningar igen.
Idag introducerade jag vårt skolbibliotek och barnen lånade böcker. Jag brukar uppmuntra barnen till att
låna och läsa böcker.


Läxa: Läsebok: s.12-13 S-versen utantill.


Kopior: s. 6-9 Gör det som vi inte har gjort tillsammans.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.