Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 2 april

Vi tittade på bilden på s. 39 i läseboken och barnen berättade vad de trodde skulle hända i texten och hur de trodde att väckarklockan fungerade. Sedan läste vi texten och diskuterade väckarklockans funktion, men även vad som kommer hända om solen inte är framme.  Vi pratade också om vilka smarta uppfinningar som finns. Därefter fick barnen uppfinna  en smart väckarklocka och de ritade sin tanke.

Vi gjorde också  repetitionsövningar till kapitel 3.

Läsebok: s.40-43 Alla barn läser dessa sidor flera gånger.

Arbetsbok: s. 23 och25

Den magiska kulan: 33-34 


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.