Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 mars

Vi jobbade i arbetsboken med namn s. 19 och med vad en berättelse är s. 20. Vi tittade på bilderna och pratade om vad vi såg och skrev sedan nyckelord. Sedan skrev vi tillsammans till första bilden s. 21 så att barnen ska förstå hur de ska göra läxan.

Vi läste och gick igenom de nya orden på s. 38 i läseboken. Vilka djur är smarta? Vad är tyngre än pennan, boken, din stol? Varför tippar man ut sand när det är halt ute? Har du någon gång byggt ränna i sanden? Varför ruskar hundar på sig efter de badat? Etc

Läsebok: s.38

Arbetsbok: s. 21-22

Den magiska kulan: 31-32 


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.