Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

kompletterande svenska

Static Slide

Kompletterande Svenska

Läsår 2021-2022

Static Slide

Kompletterande Svenska

Läsår 2021-2022

previous arrow
next arrow

Kompletterande svenska

Kurser för våra elever som har svenska som modersmål äger rum på Svenska institutet i Aten. Varje modul består av två akademiska timmar med en total varaktighet på 90 minuter (2 x 45 min.).

Dag: Lördagar      

Plats: Svenska institutet, Mitsaion 9

Lektionstid: 90 minuter


Läxor

 • Gymnasiet

  Läxa till 2 oktober

  I lördags var ni funktionärer på Svenska språkdagen. Skriv en text om vikten av att kunna flera språk. Skriv en kort inledning. Sedan resonerar ni lite om fördelarna med att

  Läs mer

 • Årskurs 6-7

  Läxa till 2 oktober

  Läs först sidorna 63-69 i boken.Arbeta sedan med fråga 18, alla uppgifterna.Skriv svaren i din skrivbok.

  Läs mer

 • Årskurs 5

  Läxa till 2 oktober

  Läs sidorna 18-23 i Historieboken och gör sidan 6 i er övningsbok.Ni som inte har tittat på första avsnittet av Arkeologens dotter gör det.Nästa vecka kommer vi att prata om

  Läs mer

 • Årskurs 2

  Läxa till 2 oktober

  Vi kollade läxan i arbetsboken och sedan jobbade barnen med en kopia som repeterade dagens läxa,nummer 43. Därefter läste vi En prick igen och gjorde övningarna på s. 5 i

  Läs mer

 • Årskurs 4

  Läxa till 2 oktober

  Först gick vi igenom läxan i arbetsboken och sedan pratade vi en hel del kring kartorna på s.40-41 i SO-boken. Därefter gjorde vi en kopia med veckans ord 1 och

  Läs mer

 • Årskurs 8-9

  Läxa till 2 oktober

  Barnen skrev intervjufrågor, i grupp, enligt kapitlets slutuppgift på s. 377. Vi tackar våra trevligaintervjupersoner som ställde upp på så kort varsel och lät barnen intervjua dem. Vi tackar även

  Läs mer

 • Årskurs 1

  Läxa till 2 oktober

  Idag jobbade vi med bokstaven Ss. Vi läste s-versen på s. 12-13, pratade om bilden och vilka s-ord vihittade. S-ord till bilden: svan, sol, vass, fisk, sten, snäcka, gräs, trollslända,

  Läs mer

 • Årskurs 8-9

  Läxa till 25 september

  Vi jobbade med s.373-374 i klassrummet och tränade även på att skriva, den här veckan i form av stafettskrivning. Läxa: Uppgift 3 på s. 375. Några av barnen kommer få

  Läs mer

© 2021 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.