Kompletterande svenska

I Athen bedriver Svenska språkföreningen undervisning i kompletterande svenska sedan 1973. All undervisning för våra elever i kompletterande svenska sker på Svenska Institutet i Athen, där varje undervisningstillfälle består av två lektionstimmar (2 x 45 min.). Vi följer det grekiska läsåret och börjar i september varje år med avslutning i maj/juni följande år. Eleverna ska ha svenska som ett levande språk i hemmet vilket betyder att minst en av vårdnadshavarna talar svenska hemma. All undervisning sker på svenska. Material ingår i terminsavgiften. Förutom undervisning anordnas även aktiviteter som t ex friluftsdagar, utflykter, Luciafirande.

Schema för kompletterande svenska läsåret 2020-2021

Dag: Lördag        Plats: Svenska Institutet, Mitsaion 9, Athen

9.00 – 10.30Årskurs 4/AnetteÅrskurs 5-6/Niki 
10.30 – 12.00Årskurs 2/HelenaÅrskurs 8-9/NikiÅrskurs 9/Anette
12.00 – 13.30Årskurs 1/NikiÅrskurs 7/Anette 
13.30 – 15.00Årskurs 3/Niki  

Om ni inte är säkra på vilken årskurs era barn ska gå i, vänligen kontakta lärarna på info@svenska.gr

Syfte – kompletterande svenska
Undervisningen i kompletterande svenska ska syfta till att eleverna vidmakthåller och vidareutvecklar sådana kunskaper i och om svenska som underlättar för eleverna att vistas i Sverige under längre eller kortare tid. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de blir aktivt två- eller flerspråkiga och får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om svenska språkets uppbyggnad. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse för att tala, läsa och skriva på svenska. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på svenska. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper om kultur, natur och samhälle i Sverige. Undervisningen ska också bidra till att eleverna anlägger ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.
Genom undervisningen i ämnet svenska i den kompletterande utbildningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
• reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.

Ur Skolverkets kursplan för kompletterande svenska