Kategoriarkiv: Uncategorized

Läxa till 13 juni/ Niki

10.00

Läxa: Skriv din egen berättelse, tänk på W-modellen. Omläxa på språkfrågorna s. 125.

Lyssna även på Lottas historia 1969. Denna gång ska du göra en sammanfattning av avsnittet.

https://urplay.se/program/214482-halsning-till-framtiden-lottas-historia-1969

11.00

Läxa: Vi har kommit till sista landskapet, Östergötland s. 150-151. Skriv tre egna meningar om landskapet och svara på frågorna.

 1. Hur högt är berget Omberg?
 2. Vilka två stora skärgårdsområden ligger utanför Östergötlands kust?
 3. Vad kallas kanalen mellan Östersjön och Vättern?
 4. Vilken industri var Norrköping känd för på 1800-talet?

Lyssna även på Hamnskiftarens resa avsnitt 7, Södermanland och skriv en sammanfattning.

https://urplay.se/program/205545-hamnskiftarens-resa-sodermanland-uppland

12.00

Läxa: Dags att repetera verben s. 205-206, gör uppg. 1-7.

Lyssna även på Lottas historia 1969. Denna gång ska du göra en sammanfattning av avsnittet.

https://urplay.se/program/214482-halsning-till-framtiden-lottas-historia-1969

13.00

Läxa: Läsebok: 154-157, läs gärna 158-159 också.

Övningsbok: 85-86

Skrivbok: Lär dig de mjuka och hårda vokalerna utantill.

Hårda

a o u å

Mjuka

e i y ä ö

Titta också på Livet i bokstavslandet, säsong 2, avsnitt 4.

https://urplay.se/program/186572-livet-i-bokstavslandet-glass

Läxa till 13 juni/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 166-169 och övn.bok sid.78. Gör även skrivuppgiften längst ner på sidan 76. De skriver något och ritar till.

Klass 3

Läxa: Vi pratade om bilden på sidan 84 i övningsboken. I läxa ska de återigen titta på bilden och skriva en liten berättelse. De ska inte beskriva bilden, utan fantisera.
De ska också göra de fem första av de läsförståelsekort som jag mejlar separat. Ni behöver inte trycka ut, utan de kan skriva svaren i sina i skrivböcker.

Högstadiet

Skriv en text på ca 200 ord där du diskuterar rösträtt. I den första delen, 1/3 av texten, berättar och beskriver du vad rösträtt är. Du kanske behöver googla lite på det. I den andra delen, 2/3 av texten, resonerar du lite om rösträtt utifrån de olika synsätten på kopian. Välj de som är lättast att skriva om, kanske tre stycken. Du beskriver alltså varför de flesta är för rösträtt när det t ex gäller pengar eller förnuft. Varför kan det finnas en del som tycker annorlunda? Försök att förklara båda sidor.
Lägger också upp en länk till en quiz som finns på sidan Fira demokratin. Gör gärna den. Svaren finns på sidorna och då lär ni er mycket om demokratin. Om ni inte kan ladda ner dokumenten här, gå till Google Classroom.

http://RÖSTRÄTT.docx

https://firademokratin.riksdagen.se/quiz/testa-dina-kunskaper-om-demokrati/

Läxa till 6 juni/ Niki

10.00

Läxa: Läs s. 118-123 och gör struktur- och språkfrågorna på s. 124-125.

Lyssna på Sixtens historia 1957.

https://urplay.se/program/214479-halsning-till-framtiden-sixtens-historia-1957

 1. Hur tyckte Farbella att hennes farfar Sixten var som barn?
 2. Var bor Sixten?
 3. Varför har Sixten och hans bror fått klara sig själva?
 4. Varför åkte stadsbarnen på kollo på landet vid den tiden?
 5. Vad menas med ungdomskultur?
 6. Varför blev Hasse besviken på sin present?
 7. Hur var Sixtens vistelse på bondgården?
 8. Varför tror du att Sixtens och Hasses relation blev bättre efter Sixtens vistelse på bondgården?

11.00

Läxa: Läs s.148-149 och skriv tre egna meningar om Öland.

 1. Hur ser det ut vid Västra landborgen?
 2. Hur ser naturen ut på Stora Alvaret?
 3. Vad studeras och räknas vid Ottenby?

Lyssna på Hamnskiftarens resa, avsnitt 6.

https://urplay.se/program/205541-hamnskiftarens-resa-vastmanland-narke

 1. Varför vill vargarna inte följa med ner i gruvan?
 2. Vem var gruvfrun egentligen?
 3. Var hamnar Jim när han följer efter prästen?
 4. Gör en lista på det Jim ser och upplever som annorlunda på 1600-talet?
 5. Slottet i Örebro ligger på en liten ö i ån som rinner genom staden. Vad heter ån? Varför tror du att man valde att bygga slottet just där?
 6. Vad var hålet som Jim och Ayla hoppade in i?
 7. Hur slutade avsnittet?
 8. Vad tror du kommer att hända med Jim och prästen?

12.00

Läxa: Läs s. 204 och gör adjektivuppgifterna 1-3 på s.205.

Lyssna på Sixtens historia 1957.

https://urplay.se/program/214479-halsning-till-framtiden-sixtens-historia-1957

 1. Hur tyckte Farbella att hennes farfar Sixten var som barn?
 2. Var bor Sixten?
 3. Varför har Sixten och hans bror fått klara sig själva?
 4. Varför åkte stadsbarnen på kollo på landet vid den tiden?
 5. Vad menas med ungdomskultur?
 6. Varför blev Hasse besviken på sin present?
 7. Hur var Sixtens vistelse på bondgården?
 8. Varför tror du att Sixtens och Hasses relation blev bättre efter Sixtens vistelse på bondgården?

13.00

Vi läste dikterna på s. 150-151 och pratade om dem, sedan skrev vi en gemensam dikt Jag skulle vilja ha en vän…..

Läxa:Läsebok: 149-151

Övningsbok: 81-82 Barnen behöver inte skriva fem dikter utan det räcker med en-två dikter.

Titta på Livet i Bokstavslandet, avsnitt 3.

https://urplay.se/program/186581-livet-i-bokstavslandet-vokaler

Läxa till 6 juni/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 160-165 och övningsbok sid. 76-77

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 182-189 och övningsbok sid. 95-96

Högstadiet

Berätta om ”ert” politiska parti. Ta reda på lite om dess historia och vad deras mål är. Det är en muntlig uppgift och ni får gärna förbereda en powerpointpresentation som vi kan dela på skärmen. Titta också på videon från Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/upplev/

Läxa till 30 maj/ Niki

10.00

Läxa: Läs s. 112-117 och svara på innehållsfrågorna på s. 124.

Lyssna på avsnitt 4, Svens historia 1907.

https://urplay.se/program/214478-halsning-till-framtiden-svens-historia-1907

1. Hur lever Sven?

2. Vad var typiskt för 1907?

3. Hur skulle Svens problem ha lösts om han hade levt idag?

4. Vilken syn hade de på barn år 1907?

5. Vilka rättigheter och ställning hade barnen i samhället (1907)?

6. Hur är det idag med barnens rättigheter och ställning i samhället?

Minnesjuvelen i det här avsnittet är…..

 

11.00

Läxa: Läs s.146-147 och skriv tre meningar om landskapet. Svara på frågorna:

1. Hur högt är berget Skuleberget?

2. Hur mycket höjer sig landet vid Höga kusten?

3. Vad är en nipa?

4. Vad gjorde en sörkörare?

Lyssna på avsnitt 5, Hamnskiftarens resa.

https://urplay.se/program/205544-hamnskiftarens-resa-dalsland-varmland

1. Var i världen finns det glaciärer?

2. Var finns trollboken?

3. Jim tror att han är vid havet igen, men det är Sveriges största sjö han ser. Vad heter den?

4. Jim och hans vänner måste byta båt för att kunna fortsätta upp i Klarälven. Varför?

5. Jim försöker att hamnskifta när vargarna kommer, men misslyckas. Vad tror du att det beror på?

6. Varför tror du att kråkorna varnar Jim för Ayla?

7. Hur gammal är Ayla?

 

12.00

Läxa: Repetera sidorna 202-203 som vi gick igenom tillsammans och gör uppgift 1-5. Uppgift 5 ska du skriva direkt på datorn och mejla fröken.

Lyssna på avsnitt 4, Svens historia 1907.

https://urplay.se/program/214478-halsning-till-framtiden-svens-historia-1907

1. Hur lever Sven?

2. Vad var typiskt för 1907?

3. Hur skulle Svens problem ha lösts om han hade levt idag?

4. Vilken syn hade de på barn år 1907?

5. Vilka rättigheter och ställning hade barnen i samhället (1907)?

6. Hur är det idag med barnens rättigheter och ställning i samhället?

Minnesjuvelen i det här avsnittet är…..

 

13.00

Vilka fina skattkartor barnen hade gjort.

Läxa: Läs sidorna 144-147 igen och gör s. 81 i övningsboken, alla uppgifter. Vi har redan letat efter ord i texten. I skrivboken ska de även skriva meningar med fem valfria ord som de har hittat i texten.

Det var nästan ingen som hade hunnit se programmet Livet i Bokstavslandet, så jag hoppas att ni hinner se det till nästa vecka.

Titta på Livet i Bokstavslandet (säsong 2), avsnitt 1 och skriv ner några ord som börjar med sk men låter som sj-ljudet. De nämner ett flertal i avsnittet.

https://urplay.se/serie/186586-livet-i-bokstavslandet

 

Läxa till 30 maj/Anette

Klass 1

Texterna är nu lite längre, så läs gärna för dem en gång annars kan det kännas lite svårt.  Låt dem sedan läsa en gång själva högt.

Läxa: Läsebok sidorna 154-159  och övningsboken sidan 72-73

Klass 3

De hade jobbat gjort fina texter om sina djur. De är jätteduktiga på det muntliga.

Läxa: Läseboken sidan 154-159 och övningsboken sidan 75.  De gör också skrivuppgiften längst ner på sidan 75.

Högstadiet

Vi pratade om monarki och republik.

”Det finns två slags statsskick: monarki och republik. De kan inte kombineras med varandra, utan är oförenliga. Övriga statsskick betraktas i regel som olika varianter av dessa två ursprungliga.
Med monarki menas att landet har en kung eller drottning som statschef. Kungamakten är i regel ärftlig.
I en republik saknar staten kung och drottning och har istället en folkvald regeringschef (t.ex. en statsminister eller president) som statschef.
Runt om i världen förekommer många olika statsskick – från renodlade monarkier, som Saudiarabien, till utpräglade republiker som USA. Dessa är ofta knutna till varierande uppfattningar om demokrati.
Vissa stater har en konstitutionell monarki, som till exempel Sverige. Det innebär att staten formellt är en monarki men att monarken saknar politisk makt. I andra fall kan man ha en republik, men där istället den valda statschefen har begränsad politisk makt. Ett sådant exempel är Tyskland.”

https://urplay.se/program/205466-fatta-sveriges-demokrati-monarki-eller-republik

Läxa: Titta på programmet och skriv sedan en text där du resonerar om skillnaden mellan monarki och republik, fördelar och nackdelar. Gör en liten inledning och också en avslutning där du skriver din egen åsikt, där du tar ställning. Skriv ca 150 ord.

Läxa till 23 maj/ Niki

10.00

I Fixa texten tittade vi på s. 110-111 och pratade om berättelser.

Läxa: Skriv svaren till Nytt racingspel med välbekanta vänner direkt på datorn i ett worddokument och skicka till mig.

Om du hinner läs igenom s.112-117 i Fixa texten.

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 3, Enzos historia 1974.

https://urplay.se/program/214483-halsning-till-framtiden-enzos-historia-1974

1. Var bor Enzo?

2. Var arbetar Enzos pappa?

3. Varför behövdes det arbetskraft i Sverige på 50- och 60-talet?

4. Hur är Jonas mot Enzo?

5. Varför sa Enzos mamma upp sig från jobbet?

6. Varför gick inte folket till pizzerian?

7. På vilket sätt hjälpte Enzos lärare Enzo och hans mamma?

8. Vilken fin gest gjorde Enzos mamma till skolavslutningen?

11.00

Läxa:  Läs s. 144-145, Västmanland. Skriv tre egna meningar om landskapet.

1. Vad är området Bergslagen känt för?

2. Varför byggdes så många dammar i Västmanland?

3. Vad heter Västra Aros idag? Vad betyder Aros?

Lyssna på fjärde avsnittet av Hamnskiftarens resa.

https://urplay.se/program/205543-hamnskiftarens-resa-halland-vastergotland-bohuslan

1. ”De flåsade oss i nacken”, så beskriver Jim att det kändes när trollen jagade honom genom skogen. Vad menar han med det?

2. Varför vände trollen tillbaka?

3. Vad är det för lång strand Jim är på och var ligger den?

4. Vad heter havet som ligger mellan Danmark och Sverige?

5. Jim förstår att han och Ayla måste ta sig till Sveriges Västligaste landskap. Vilket landskap är det?

6. Jim hamnskiftar till pilgrimsfalk. Hur beskriver han landskapet när han flyger över Västergötland?

7. Var hamnade Jim när han blev till människa igen och vem fick han hjälp av?

8. Skriv en kort faktatext om hällristningar.

12.00

Läxa: Gör klart kopian, uppgift 3- 4 a-c och de som vill gör 5.

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 3, Enzos historia 1974.

https://urplay.se/program/214483-halsning-till-framtiden-enzos-historia-1974

1. Var bor Enzo?

2. Var arbetar Enzos pappa?

3. Varför behövdes det arbetskraft i Sverige på 50- och 60-talet?

4. Hur är Jonas mot Enzo?

5. Varför sa Enzos mamma upp sig från jobbet?

6. Varför gick inte folket till pizzerian?

7. På vilket sätt hjälpte Enzos lärare Enzo och hans mamma?

8. Vilken fin gest gjorde Enzos mamma till skolavslutningen?

 

13.00

Idag läste vi om sjörövare och kapare på s. 136-139 i textboken och jobbade med tillhörande övningar på s. 78 i övningsboken.

Läxa: Läs sidorna 140-143 i textboken och gör s. 79-80 i övningsboken.  Barnen får jättegärna rita en skattkarta.

Titta på Livet i Bokstavslandet (säsong 2), avsnitt 1 och skriv ner några ord som börjar med sk men låter som sj-ljudet. De nämner ett flertal i avsnittet.

https://urplay.se/serie/186586-livet-i-bokstavslandet

 

 

 

 

 

 

 

 

Läxa till 23 maj/Anette

Klass 1

Vi har nu gått igenom alla bokstäver i alfabetet.  Läsläxan kommer hädanefter att bli lite längre texter, inga blå rutor.

Läxa: Läsebok sidorna 150-153 och övningsbok sidan 72 – 73.  Skriv några meningar om clownen (se länk)

EN CLOWN

Klass 3

De läser alla jättebra nu och deras skrivuppgifter var mycket bra.  De är så duktiga!

Läxa: De läser om djuren i övningsboken på sidorna 87-91.  De väljer ett djur.  De får naturligtvis även välja ett annat djur än de som finns i boken.  De gör skrivuppgiften på sidan 86 i övningsboken.

Högstadiet

Läxan finns på Google Classroom.  Ni skriver alltså om ett land som ni väljer själva.  Ni skriver om statsskick och om annat som t ex geografi, klimat, handel.  Läxan finns även här:

Hemuppgift Högstadiet

 

 

Läxa till 16 maj/Anette

Klass 1

Läxa:  Läsebok sidorna 143-145,  övningsbok sid. 71 och den nya bokstaven Xx i bokstavsbok och skrivbok.  Skrivövning:  Rita en häxa och skriv några meningar om den. Häxan 1

Klass 3

Läxa:  Läsebok sidorna 166-169  och övningsboken sidan 81.  Gör också skrivuppgiften på sidan 81.  Skriv i din skrivbok.

Högstadiet

Vi ska nu börja med lite samhällskunskap och går vidare till serien Fatta Sverige. Inför det första programmet kan du fundera på följande begrepp.  Vet du vad de betyder?

Diktatur, demokrati, enpartistat, flerpartistat, teokrati, parlamentarism, monarki, republik, president, statsminister, premiärminister och statschef.

https://urplay.se/serie/205472-fatta-sveriges-demokrati

Läxa:  Baserat på det vi gjorde på lektionen, skriv en argumenterande text.  Välj bland dessa ämnen:

Hundar är bättre än katter. 

Alla elever borde ha skoluniform. 

Vi borde lära oss fler språk i skolan. 

Titta på de här dokumentet om hur du organiserar och skriver din text,

Argumenterande text Klass 6

Läxa till 16 maj/ Niki

10.00

Läxa: Svara på frågorna (b-f) till Mardrömsvarningen. Läs Nytt racingspel med välbekanta så ska vi jobba med frågorna på lektionen.

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 2. Den här gången ska vi lyssna på Annikas historia och färdas till år 1984.

https://urplay.se/program/214484-halsning-till-framtiden-annikas-historia-1984

Efter att du har lyssnat:

Hur bor Annika?

Fortsätt tankegångarna:

Ungdomar lyssnar ofta på…….

Musik kan skapa…….

Olika musikstilar……

Vuxna tycker ofta att……..

Minnesjuvelen i det här avsnittet är……..

 

11.00

Läxa: Läs s. 142-143, Västergötland. Skriv tre meningar om landskapet och svara på

frågorna 1-4.

1. Räkna upp några av landskapets platåberg.

2. Hur ser det ut i Tiveden?

3. Vad tyckte Carl von Linné om berget Kinnekulle?

4. Vad kan du berätta om Göteborg?

Lyssna på Hamnskiftarens resa, avsnitt 3 och svara på frågorna.

https://urplay.se/program/205537-hamnskiftarens-resa-ostergotland-smaland

1. Jim kommer sjövägen till Söderköping. Vad är en sjöväg?
2. Vad heter kanalen som börjar i Söderköping? Vad är en kanal? Titta på en karta och se om det är någon skillnad mellan hur en kanal och en å ser ut på kartan.
3. Om Jim hade fortsatt sin resa längs med Göta kanal var hade han hamnat då?
4. Vem är det svanen varnar Jim för?
5. Varför vill inte Ayla att Jim hamnskiftar till en fågel?
6.. Vad heter den stora ön i Vättern?

7. Jättekast heter egentligen flyttblock. Det är stora stenar som ligger utspridda i landskapet. Förr berättades det att det var jättar som hade kastat de stora stenblocken. Men, vet du hur stenarna har hamnat där?

8. Undrar om inte Jims föräldrar är lite oroliga? Hjälp Jim att skriva ett sms där han förklarar var han är.

12.00

Läxa: Läs s. 50-52, gör uppg. 1-5, 10

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 2. Den här gången ska vi lyssna på Annikas historia och färdas till år 1984.

https://urplay.se/program/214484-halsning-till-framtiden-annikas-historia-1984

Efter att du har lyssnat:

Hur bor Annika?

Fortsätt tankegångarna:

Ungdomar lyssnar ofta på…….

Musik kan skapa…….

Olika musikstilar……

Vuxna tycker ofta att……..

Minnesjuvelen i det här avsnittet är……..

13.00

Läxa: Läsebok: s. 133-135

Övningsbok: s.76-77