Kategoriarkiv: Uncategorized

Läxa till 24 oktober/ Niki

9.00

Vi jobbade med personbeskrivning på lektionen och vad man ska tänka på när man gör en personbeskrivning. Ni som ännu inte loggat in och aktiverat koden som finns i Träff på texten, gör det för där finns bl a små filmer som går igenom det vi gör tillsammans i klassrummet. Det finns även övningar som jag vill ge barnen i läxa men då måste ni ha aktiverat koden. Om det är någon som behöver hjälp kan ni höra av er till mig så kan vi försöka göra det tillsammans.

Läxa: Gör en personbeskrivning av dig själv eller av någon annan, liknande det vi gjorde med Ronja.

Samhällsboken: Läs sid. 12-13 så ska vi diskutera texten på lördag.

10.30

Med utgångspunkt vår högläsningsbok Tusen gånger starkare diskuterade vi bland annat vad styrka är och om grupperingar som finns i skolan. Därefter arbetade vi vidare med beskrivningar, t ex att beskriva vägen till skolan och på vilket sätt man kan göra beskrivningen målande.

Läxa: Kontakt: uppg. 4-5 på s. 14-15, men du måste läsa sid. 13 för att kunna göra uppgifterna.

12.00

Det går framåt för våra ettor. Vi repeterade bokstaven s genom att skriva den och några s-ord i skrivboken. Prata med barnen om vad som händer både i text och bild (läsebok). Vad ser du på bilden? Vilka ser du? Vad gör de? Vad äter de? Äter du frukost? Vad tycker du om att äta på morgonen? Vad gör pappa? Var befinner han sig? Hur kan man förstå att han är i vardagsrummet? Vad finns i vardagsrummet? Vilken färg är soffan? etc.

Vi klippte ut några ord som barnen har lagt meningar med, Här är mamma etc. Barnen la orden antingen i sitt pennskrin eller i gula skrivboken. Kasta inte orden eftersom vi kommer att jobba mer med dem.

Läxa: Läsebok: sid 14-15 Alla barn läser A-sidan och försöker läsa B-sidan.

Övningsbok: 9-12

13.30

Vi fortsatte att jobba med substantiv, den här gången i övningsboken sid. 16-17. Sedan läste barnen först sin läxa och sedan läste vi nya läsläxan. Den här gången ska barnen även läsa dikter. Vi samtalade om: Vad vill författaren säga med sin dikt? Vilka känslor, bilder, ljud väcks av dikterna? Finns det rim i någon dikt? Var?

Läxa: Läsebok: 22-25

Övningsbok: 15

Skrivbok: Skriv en egen dikt som börjar med Tänk om..

Läxa till 24 oktober/Anette

Klass 4

Vi läste sidan 20-21 och arbetade med sidan 9 i arbetsboken.

Läxa: Geografiboken sid. 112-113, Arbetsboken sid. 9 uppgift 4 och sidan 34

Klass7

Vi gick igenom frågorna om Anne Frank och förberedde texten om Bröderna Lejonhjärta. Ska texter för barn handla om hemska saker? Om död?

Vi gjorde också sidorna 80, 81 och 82 (3) i övningsboken.

Läxa: Läs om Bröderna Lejonhjärta och svara på frågorna 1-4 på sidan 87 och arbeta även med uppgift 8 på samma sida. Samla information om drakar i litteraturen och skriv ner det i din skrivbok.

Klass 9

Vi gick igenom det de läst om runor och de uppgifter de gjort. Vi arbetade med sidorna 168 och 169 i klassen.

Läxa: Läs sidorna 170-171 . Gör 8 på sidan 172, 9 på sidan 173-174 och 10 på sidan 175. Uppgift 10 gör ni som en muntlig presentation.

LÄXA Helena 24/10

Klass 1: Läsläxa: sidorna s. 22-25. Jag vill att barnen övar på att läsa hemma. Prata gärna om vad ni ser på bilden på s. 24. Bokstav l i bokstavsboken.

9.00 – 10.30 Läsläxa: sidorna 114-117, prata gärna om bilden på s. 114. Bokstaven u i bokstavsboken. i arbetsboken s. 68 att kunna orden.

10.30 – 12.00 Läsläxa i Läseboken sidorna 24-28, i övningsboken s. 19-23, att göra klart övningarna.

12.00 – 13.30 Vi arbetade med sidorna 20-22, läs texten på s. 22 noga så att du förstår allting, vi ska arbeta med texten på lördag.

13.30 – 15.00 läs sidorna 135-137, gör s. 140. läs orden i ordlistan intill texten noga. Titta på dokumentären ”Gensaxen” igen och svara på frågorna:

 1. Sammanfatta kort vad filmen handlar om.
 2. Vilka personers åsikter fick vi höra i filmen?
 3. Vilka revolutionerande fördelar har den nya tekniken?
 4. Varför är det viktigt att bekämpa malariamyggan?
 5. Tror du att det kan vara möjligt att utrota malariamyggan helt?
 6. Tycker du att det är rätt att utrota enskilda arter som vi tycker är dåliga för
  människan? Motivera din åsikt.
 7. Vilka risker tror du kan finnas med projektet som beskrivs i filmen?
 8. Skulle man kunna bekämpa malaria på något annat sätt, utan att genmodifiera
  malariamyggan?
 9. Vilka tycker du ska få bestämma hur malariamyggan ska bekämpas?

Läxa till 17 oktober/ Niki

9.00

Läxa: SO-bok: Läs s. 10-11 och skriv två frågor till texten.

Skrivbok: Skriv klart meningarna som vi påbörjade i klassrummet. Skriv även meningar med: för att, och, eftersom, men, även om, trots att, därför.

10.30

Läxa: Uppgift 3 på s. 12

12.00

Läxa: Läsebok: s. 12-13 S-versen utantill.

Bokstavsbok:s. 6-9

13.30

Läsebok: s.18-21

Övningsbok: s.14

Skrivbok: Skriv tio substantiv som du har hemma i singular och plural.

Läxa till 17 oktober/Anette

Klass 4

Vi arbetade med sidorna 16 och 17 i GB.

Läxa: Läs sidorna 110 och 111 i GB (geografiboken) och sidan 33 i AB (arbetsboken)

Klass 7

Läxa: Läs sidorna 78-81 oh Anne Frank. Gör uppgifterna 1-4 på sidan 82 och gå igenom kopian med rättstavning som ni fick tillbaka i lördags. Rätta de som var fel och skriv de som ni inte kunde.

Klass 9

Ni läser vidare om runskrift och äldre svenska. Ni gör uppgifterna 5 på sidan 164 och uppgift 6 på sidan 167. Uppgift 5 gör ni som en presentation. Gå in på Riksantikvariets hemsida https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/om-runskrift/ eller på någon annan sida och hitta information om runor. Ni kanske kan hitta något annorlunda eller spännande som ni kan berätta om på lördag.

Läxa till 10 oktober/ Niki

9.00-10.20

Läxa: Träff på texten: s. 12 uppgift 10. Ni som inte har aktiverat koden som finns i boken måste göra det. Hör av er till mig om ni inte vet hur ni ska göra.

Samhällsboken: Läs igenom sidorna 6-9 igen och skriv fyra frågor till texten.

10.30-11.50

Läxa: Kontakt: s. 149 Om du har svårt med att komma igång med ditt skrivande, titta på dina lektionsanteckningar.

12.00-13.20

Läxa: Läsebok: s. 10-11 Alla barnen läser A-sidan och försöker med B-sidan. Prata om vad som händer i texten och bilden.

Övningsbok: s.7-8 Vi har gjort en del i klassrummet.

13.30-14.50

Läxa: Läsebok: s. 14-17

Övningsbok: s.13

Skrivbok: Skriv vad du gjorde i sommar liknande Tors berättelse. Du kan utgå från Isabels frågor till Tor om du har svårt att komma igång.

Läxa till 10 oktober/ Helena

9.00-10.30

Läxa: s. 106-109 i läseboken och bokstaven ö i bokstavsboken.

Åk 1

Läxa: s. 12-15 i läseboken, bokstaven s i bokstavsboken och en kopia med siffrorna 1-10.

10.30-12.00

 Läxa: s. 14-17 och 19 i läseboken. s. 14-16 i arbetsboken (s.16 ng-ljudet).

12.00-13.30

 Läxa: s. 14-16 arbetade vi med på lektionen. Svara på frågorna ni fick och öva på verben i listan.

13.30-15.00

 Läxa: s. 115-117, läs texten noga och svara på frågorna A s. 117.

Läxa till 10 oktober/Anette

Klass 4

Vi gick igenom sidorna 10-15 tillsammans och de fick läsa upp vykorten de skrivit. Vi gick också igenom nya ord på sidorna 108-109.

Läxa: Geografiboken sidorna 108-109 och sidan 32 i arbetsboken.

Klass 7

Vi gick igenom läxan och förberedde den nya. De fick göra ett stavningstest som jag rättar till nästa gång.

Läxa: Sidorna 74-77, Uppgifter 1 och 2 på sidan 77. Uppgift 2 vill jag ha på löst papper så att jag kan samla in.

Klass 9

Läxa: Uppgift 2 sidan 158, uppgift 3 sidan 159 och uppgift 4 sidan 160

Läxa till 3 oktober/Anette

Klass 4

Läxa: Geografiboken sidan 10 och arbetsboken sidorna 4-5

Klass 7

Läxa: I Plus lärobok sidorna 70-73 och ni gör uppgifterna 1-5 på sidan 73.

Klass 9

Läxa: Läs sidorna 152-154 och gör uppgiften 1 på sidan 154