Uncategorized

Läxa till 9 november/ Niki

9.00 Läxa: Läs s. 94-99 och gör uppg. 1-7 10.30 Läxa: Läs s.54-57. Skrivbok: Du ska resa från Haparanda till Svinesund längs kusten. Skriv vad du ser, vad du upplever etc. 12.00 Läxa: Svar på frågorna, på raderna, mellan raderna…

Läxa till 2 november/ Niki

9.00 Vi gick igenom läxan och sedan läste vi om några klassiker till och är härmed klara med kapitlet. Läxa: s.93 uppgift 1-7 samt kopian 10.30 Idag jobbade vi med landskapen, tätorter och Sveriges befolkning. Läxa: Läs s. 50-53 Gör…

Läxa till 19 oktober/ Niki

9.00 Vi gick igenom läxan och sedan läste vi och diskuterade boken Bröderna Lejonhjärta. Vi fortsatte även med läsförståelsekopian. Läxa: Läs texten om Bröderna Lejonhjärta igen, s.83-86, och svara på frågorna, 1-6. 10.30 Vi repeterade genom att jobba med kopior…

Läxa till 12 oktober/Niki

9.00 Jag har samlat in skrivböckerna för rättning. Läxa: Kopian, En nyhetsartikel, svara på frågorna 1-10 Vad säger texten? 10.30 Läxa: Läs s.44-47. Du ska kunna berätta vad du har fått reda på om Sverige samt vad en geograf gör.…