Uncategorized

Läxa till 8 februari/ Niki

9.00 Barnen läste först upp nyhetsartiklarna som de hade skrivit. Sedan bytte de papper med varandra och gav kamratrespons. Därefter skrev de en notis på kamratens nyhetsartikel. I boken fortsatte vi med instruktioner. Läxa: Läs igenom s. 20-21 och svara…

Läxa till 18 januari/ Niki

God fortsättning!! 9.00 Vi började årets första lektion med att prata om böckerna vi läst på jullovet. Sedan gick vi igenom läxan och diskuterade bl a hur barnen gör när de skriver en text i jämförelse med författarna vi läst…