Uncategorized

Läxa /Niki

9.00 Vecka 1 Vi fortsätter i vår bok, men hoppar till s. 56 som handlar om faktatexter. Titta på bilduppslaget på s. 56-57 tillsammans och diskutera dessa frågor: Vad ser du på bilden? Vilka ämnen tänker du på när du…

Läxa/Anette

Klass 1 Hjälp gärna barnen att fortsätta lästräna!  Ni kan jobba med bokstäverna U, G och J i bokstavsböckerna och arbeta med dessa i läseboken.  Det som är viktigt är de blå rutorna och de sidor som är markerade med…

Läxa till 7 mars/ Niki

9.00 Vi fortsatte att jobba med rescensioner och på lektionen jobbade vi med såväl språket och strukturen i en rescension. Dessutom gick vi igenom hur man skriver en rescension och vad är viktigt att tänka på när man gör det.…

Läxa till 7 mars/Anette

Klass 1 Vi gjorde diktamen och alla gjorde mycket bra ifrån sig.  Vi arbetade med bokstaven Öö. Läxa:  Läseboken sid. 107-108, övningsbok sid. 58-59 och bokstaven Öö i skrivboken. Klass 3 Vi arbetade med Selma Lagerlöf och gjorde sidorna 54-55…

Läxa till 8 februari/ Niki

9.00 Barnen läste först upp nyhetsartiklarna som de hade skrivit. Sedan bytte de papper med varandra och gav kamratrespons. Därefter skrev de en notis på kamratens nyhetsartikel. I boken fortsatte vi med instruktioner. Läxa: Läs igenom s. 20-21 och svara…