Läxa till 14 januari

Titta på den korta filmen om vatten och arbeta med kopian Bli vattendetektiv. https://urplay.se/serie/213063-bara-vanligt-vatten Läs sidorna 66-69 i textboken och gör sidorna 26-27 i arbetsboken.Gör kopian med de svenska landskapen. Här behöver man nog repetera sidan 50 i textboken. Jagbifogar kopiorna till er som inte har dem.

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Nu är det barnens tur att skriva en beskrivande text om ett djur. Ni hittar uppgiften i vår bok Träff på texten. Där gör barnen uppgift 24 s. 35-36 och de ska även göra en plansch enligt beskrivningen på s. 37 ( sista punkten). Om barnen vill göra planschen på datorn går det också bra […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Barnen läser s. 40-51 i läseboken och jobbar med s. 21-22 i arbetsboken. De barn som inte hann göra klart s. 19 i arbetsboken gör klart den sidan också. Jag önskar er alla en fröjdefull jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Ni behöver inte skicka in det ni skrivit utan ni redovisar på lektionen i januari. Ni väljer enav bilderna och gör bildanalys liknande det vi gjorde på lektionen menden här gången skriver ni ner svaret på frågorna. Efter redovisningen kommer vi att diskutera bilderna utifrån fredsperspektiv. Bildanalys Beskriv det du ser Beskriv hur du reagerar […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Barnen ska under jul läsa s. 42-55 i läseboken och göra s. 16-17 i arbetsboken. Jag skulle även vilja att barnen jobbar lite i förra årets bok Den magiska kulan. Jag önskar er alla en fröjdefull jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer »

Läxa till 12 november

Läs igenom ordlistan till texten om demokrati så att ni kan orden till nästa gång.

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi gick igenom läxan på sidan 306 1, A B C.Vi läste sidan 307 tillsammans och gjorde de muntliga övningarna på sidan 308. Läxa: Kontakt: s.309 Du ska skriva en krönika som du ska läsa upp på lektionen den 12 november.

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi gick igenom sidorna 34-37 som de läst hemma och diskuterade några av frågorna Fundera.Sedan tittade vi på ett program om antiken från ur.play som handlar om den epok i litteraturen vi läserom. https://urplay.se/program/218317-svenska-forklarad-litteraturepoken-antiken

Läs mer »

Läxa till 12 november

Alla fick läsa upp berättelsen de hade skrivit hemma och vi diskuterade lite och sedan läste jag vidare i högläsningsboken och vi fick reda på vad som verkligen hände. Sedan läste vi om renen och jobbade med övningar tillsamanns. Läxa: Gör sidan 37, 42-43 från fotokopiorna de har fått med sig hem

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi gick igenom deras läxa och alla läste lite var.Vi arbetade med sidorna 60-61 och skrev ner alla svåra ord på tavlan och gick igenom vad de betyder.Ord: Naturtyp, barrskog, lövskog, odlingsmark, bäck, å, älv, flod, trädgräns, kalfjällJag delade även ut en extrabok med stavningsövningar som de tar med sig varje gång vi har lektion. […]

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi gick igenom läxan de hade i arbetsboken s.7 och 9 och de fick öva på alfabetet. Vi gjorde sedan sidan 10 i arbetsboken som han handlar om hur man skriver en inledning där man gör beskrivning av karaktären och miljön. Läxa: Arbetsboken: De ska skriva en inledning på sidan 11 baserat på bilden av musen som […]

Läs mer »

Läxa till 12 november

Alla fick läsa från läsboken som de hade i läxa. De fick sedan ett vitt papper och tänka ut och måla och skriva om vad de tror hände sedan i historien. Vi jobbade sen i arbetsboken på sidan 8 om hur en berättelse är uppbygd. Vi gick igenom berättelsen om en ny hatt och vi […]

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi läste sidorna 28-29 och 30-31 i textboken och pratade om bilderna. De som kunde läste de gularutorna. Och sedan ritade vi robotar och hittade på namn till dem.Vi gick igenom den nya bokstaven Rr. Sedan tittade på ett avsnitt av Livet i bokstavslandet.https://urplay.se/program/178139-livet-i-bokstavslandet-det-kommer-blod Läxa till 12 novemberArbeta med bokstaven Rr i Arbetsboken sidorna 34-36 […]

Läs mer »
To top