Läxa till 11 februari

Vi började lektionen med att uppsatserna som de hade skrivit om fred lästes upp, saknade dock två stycken som inte hade skrivit. Därefter jobbade de parvis med varsin nobelpristagare i fred. De läste om dem och svarade på dessa frågor: 1. Vem fick priset och varför? 2. Vad har arbetet betytt för människorna och samhället där […]

Läs mer »

Läxa till 11 februari

Vi började lektionen med att barnen fick läsa sidorna de hade i läsläxa. Det flyter på bra, men det skulle kunna flyta på ännu mer. De barn som har lite svårt med att läsa kan begränsa sidorna till att läsa en halv sida men flera gånger.  Det hade blivit ett litet missförstånd och nästan inget barn […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Läs sidorna 54-57 I Litteraturhistorien och gör uppgift 45 på sidan 55. Skriv i er skrivbok.I Kreativt skrivande gör ni uppgift 3 på sidan 47. Skriv på löst papper.Ni läser också sidorna 27-35 i Antologin. Jag vet att texten är lite svår, men läs långsamt och försök attförstå. Vissa ord finns förklarade i slutet av […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Läs sidorna 78-79 i textboken och gör sidan 34 i arbetsboken. Gör inte den sista skrivuppgiften.Välj en av gudarna Oden, Tor, Frej, Freja, Loke, Tyr eller Skade och skriv lite om den. Ni får Googla. Skrivi er skrivbok.Ni kan titta på Hur Tor fick sin hammare ur Odens rike. Ni får gärna se på fler […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Efter vår lässtund i lördags, arbetade vi med ordbilder och de fick försöka lägga ihop meningar ochsedan skriva i sin skrivbok. De har fått ordbilderna i en liten plastfolder. De som inte kom, får den nästagång.Några äldre syskon har Zoom-lektion den 4e februari men det gäller inte klass 1 !! Vi har lektion på plats […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

SO-bok: s.16-19SO-arbetsbok: s. 5Skrivbok: Skriv meningar med orden: demokrati, kompromiss, rättighet, skyldighet, bestämma, böcker, musik

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Läsebok: s. 56-59 Kopia: nr 53 (Du hittar den bland böckerna som är till dig.) Skrivbok: Skriv meningar med orden: skog, människa, skafferi, trumpet, plåster, kväll, trösta De skriver också upp läxan på lappar.

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Svara på frågorna Förstå på s. 16 (kopiorna).

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Läsebok: s. 58-60 Arbetsbok: s. 23 Du skriver upp läxan på tavlan och barnen skriver upp läxan på post-it lappar.

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Skriv en uppsats om fred, mejla mig om du behöver några nyckelord. Tänk på det som vi har jobbat med på lektionerna. Du ska i inledningen berätta vad fred är och sedan ska du diskutera hur man kan bevara den hållbara freden. Ta med både fördelar och nackdelar.

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Läsebok: s.56 Arbetsbok: s.22 kopia 47-48

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Vi arbetade i Jag börjar läsa och skriva där de ska arbeta fram till sidan 23. Vi lästränade och alla harknäckt läskoden och kan läsa det de ska på nivån.De fick sedan den nya bokstaven, Öö.Vi tittade på Livet i Bokstavslandet med bokstäverna Ö och X.LäxaI Arbetsboken arbetar de med bokstaven Öö, 62-65, och skriver […]

Läs mer »

Läxa till 28 januari

LitteraturhistoriaUppgift 38 på sidan 49 – Vi gick igenom vad de hade skrivit. De som inte hade gjort uppgiften, skriver tillnästa gång. I skrivboken.Vi tittade på två korta videor om litteratur och medeltid.https://www.youtube.com/watch?v=TNLlyUz8qGAhttps://www.youtube.com/watch?v=Zl5TZqOClJsUnder skrivstunden fick de sedan skriva verser med alliteration.Läxa:I Litteraturhistoria: Läs om Isländska sagor och Tristan och Isolde på sidorna 50-53I Kreativt skrivande: […]

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Vi läste igenom sidorna 76-77 igen och gjorde sedan en diktamen ur texten, för vi behöver träna mer påstavning.På skrivstunden fick de låtsas att de vandrade igenom vikingabyn på sidan 77 och beskriva vad de såg.Vi tittade sedan på videon från Varnhem om vikingaliv i Västergötland. Bifogar länken så att ni kan tittaigen, eller för […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi började arbeta med medeltidens litteratur. Vi pratade om Tusen och en natt och några olika sagor i den samlingen. Läxa: Läs sidorna 47-49 i Litteraturhistorian igen och gör uppgift 1 på sidan 48. Sedan gör ni uppgift 1 A+B på sidan 43 i Kreativt skrivande.  Ni skriver på löst papper.

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi började att arbeta med Vikingatiden. Läxa: Läs sidorna 76-77 i textboken och gör sidan 32 i arbetsboken. Uppgift 4 skriver ni på löst papper. 

Läs mer »

Läxa till 21 januari

I klassen repterade vi de bokstäver vi har lärt oss hittills och vi läste kapitel 5 och 6. Vi arbetade sedan med de små arbetskorten.  De som inte var med får dem nästa gång.  Vi arbetade igen med bokstäverna N och T och la även till M och I. Läxa: Arbeta i Arbetsboken fram till […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Bildanalyserna redovisades en bild i taget och efter presentationerna läste vi vad som egentligen hade hänt och samtalade med hjälp av diskussionsfrågorna. Vi hann bara med redovisning av två bilder så vi  kommer fortsätta nästa lördag. Det blir väldigt bra diskussioner. Läxa till 21/1 Ni läser texten igen och förbereder svar till diskussionsfrågorna som ni […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Barnen presenterade sin beskrivande text och sedan jobbade vi i SO-boken. Vi läste och diskuterade s. 8-11 och barnen hade mycket att samtala om. Vi hann bara göra halva s. 3 i arbetsboken så de gör klart den till nästa lektion. Vi hade beställt nya svenskböcker till barnen, men hälften av böckerna är i dåligt […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi jobbade med pingvintexten, läste pratade om texten och svarade på frågorna i arbetsboken s. 23. Läxa till 21/1 Arbetsbok: s. 26-27 De behöver inte göra alltför krångliga meningar.

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan hoppade vi till s. 20 och gick först igenom vad en beskrivande text är för något och hur den är uppbyggd för att sedan börja tänka ut och skriva stödord till vårt fantasidjur. Stödorden är till hjälp när de ska skriva sin text på nästa sida. I […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Arbeta i Arbetsboken sidorna 42-51 (bokstäverna N och T)Skriv bokstäverna N och T i skrivboken och gör arbetskorten 1-3. Låt barnen läsa det de kan. Jag bifogararbetskort till er som inte har fått dem.Det är jättebra om ni kan repetera de bokstäver vi har gjort hittills.

Läs mer »
To top