Läxa till 8 april

Barnen berättade om sina böcker för varandra. Sedan fick barnen kopior som vi jobbade med och kommer jobba med. Barnen jobbade parvis och gjorde s. 76 och 79 och vi läste utdraget ur En ö i havet s. 89-93. Utdraget heter Dit vi ska. Nästa år kommer vi att läsa och jobba med boken En […]

Läs mer »

Läxa till 8 april

Vi gick igenom läxan i arbetsboken även om hälften av klassen inte hade gjort den. Barnen fick en faktatext om tretåig sengångare som vi läste tillsammans och sedan arbetade barnen i arbetsboken, s. 52-53. Innan vi slutade gick vi även igenom nya läsläxan. Läxa till 8/4 Läsebok: s. 86 Arbetsbok: s. 54-55

Läs mer »

Läxa till 8 april

Först läste vi i Kontaktboken s. 430 som handlade om upplysningen för att sedan läsa om upplysningen och om Robinson Crusoe i Fixa Litteraturen 2. På lektionen jobbade vi med frågorna till Förstå samt första uppgiften till Diskutera. Läxa till 8/4 Fixa litteraturen 2: Förklara s. 98 och Diskutera (2-5) s. 99. Vi kommer gå […]

Läs mer »

Läxa till 8 april

Vi repeterade dubbelteckning för jag har märkt att nästan hela gruppen har lite svårt med det. Innan vi gjorde kopian gick vi igenom dubbelteckning på tavlan. Efter att ha kollat läxan jobbade vi i arbetsboken s.40-41. Läxa till 8/4 Läsebok: 94 Arbetsbok: s. 42, 44

Läs mer »

Läxa till 8 april

Arbetsboken sidan 98-100, bokstaven Gg.Skrivbok: Skriv bokstaven Gg och skriv även av orden på sidan 100 i Arbetsboken.

Läs mer »

Läxa till 8 april

Läs om Voltaire, Candide sid. 74-75 i Litteraturhistorian. Gör uppgiften 56 på sidan 75,Eldorado. De ska själva leta på nätet vad uttrycket/namnet betyder och skriva om det på löst papper.Ni ska svara på frågorna:Vad betyder Eldorado?Var kommer uttrycket ifrån?I vilka sammanhang skulle du använda Eldorado? Vilket är ditt Eldorado?

Läs mer »

Läxa till 8 april

Läs sidorna 94-95 igen och läs även sidorna 96-97 i textbokenGör uppgift 2 på sidan 41 i övningsboken. Skriv på löst papper.

Läs mer »

Läxa till 1 april

Läxa till 1/4 Ni ska hitta information om hur Tor fick sin hammare och hur Oden fick den åttafotade hästen Sleipner.

Läs mer »

Läxa till 1 april

Läxa till 1/4 Ni ska läsa minst 20 sidor ur en bok och skriva en sammanfattning.

Läs mer »

Läxa till 1 april

Läxa till 1/4 Läsebok: s. 78-85 Arbetsbok: s. 49

Läs mer »

Läxa till 1 april

Läxa till 1/4 Läsebok: 82-93 Alla barn läser s. 82-85. De barn som kan och vill läser även s.86-93 annars gör föräldern det. För att göra läxan i arbetsboken måste ni läsa alla sidor. Vi läste och pratade om texten i klassrummet så det är ingen okänd text för dem. Arbetsbok: s. 37, 39

Läs mer »

Läxa till 1 april

Läs sidorna 72-73 i Litteraturhistorian, alltså de sidor som handlar om Gullivers resor.I Kreativt skrivande tittar ni på uppgift 2 på sidan 84. Ni väljer en dikt eller låttext och förbereder enmuntlig analys av den. Gör som vi pratade om i klassen i lördags. Skriv ner anteckningar så att ni lättkan presentera och ta med […]

Läs mer »

Läxa till 1 april

Eftersom vi inte har lektion på lördag, har de fått två sidor extra att läsa. Vi gick igenom dem pålektionen, så det borde inte vara för svårt.Läxa till 1 april:De läser sidorna 92-95 i textboken och i övningsboken gör de sid. 40 uppgift 1-4 och sid. 41 uppgift 1.

Läs mer »

Läxa till 1 april

Under lektionen arbetade vi i både arbetsbok och i boken som heter Jag lär mig……. En del har inte gjortklart alla bokstäver och i boken Jag lär mig… ska de ha gjort fram till sidan 29.Ni får gärna arbeta med de sidor de inte har gjort i dessa två böcker.Läxa till 1 aprilArbetsbok. Ny bokstav […]

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Ny bokstav är Uu och i Arbetsboken arbetar ni fram till sidan 90. I skrivboken tränar ni på bokstaven Uuoch läser även det lilla läskortet som de klistrat in.Om någon vill jobba mer, kan de arbeta i de små extraböcker de har fått.

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Läs sidorna 70-71 i Litteraturhistoria.Texten handlar om Robinson Crusoe. Läs på lite mer om den boken och fundera på följande frågor:

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Läs sidorna 90-91 i textboken och gör sedan uppgifterna 1-6 på sidan 39 i arbetsboken.Uppgift 6 gör ni på löst papper så att jag kan samla in nästa gång.Gör också kopian med orsaker och konsekvenser och tänk då på vad vi pratade om på lektionen.

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Kopia Havamal, s. 136 fråga 1-2. Ni som inte har mejlat om resan gör det.

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Träff på texten: övning 27, s. 45-47

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Läsebok: s. 76 Arbetsbok: s. 47

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Läsebok: 80 Arbetsbok: s. 36

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Vi jobbade i Träff på texten med Till vaktmästare Eva s. 42. Vi tittade både på den språkliga uppbyggnaden (åsikt, argument) och de språkliga dragen (sambandsord, verb) som barnen strök under i texten. Läxa till 11/3 Träff på texten: övning 17-24 på s. 43-44

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Barnen läste en av dikterna som de hade i läxa. I arbetsboken gjorde vi s. 39, 40 och 42.  Läxa till 11/3 Läsebok: s. 72-75 Arbetsbok: s. 43 Kunna stava till: sjuk, sjutton, sjuttio, själv, kanske, sjunga

Läs mer »

Läxa till 11 mars

I Kontaktboken läste vi s. 423-426 och sedan läste vi ett utdrag av Tristan och Isolde. Ni som inte var på lektionen hör av er till mig så ska ni få kopiorna. Läxa till 11/3 Förbered frågorna till Tristan och Isolde s. 178 (kopian). Ni som inte har mejlat om resan gör även det.

Läs mer »
To top