Läxa till 4 februari

SO-bok: s.16-19SO-arbetsbok: s. 5Skrivbok: Skriv meningar med orden: demokrati, kompromiss, rättighet, skyldighet, bestämma, böcker, musik

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Barnen presenterade sin beskrivande text och sedan jobbade vi i SO-boken. Vi läste och diskuterade s. 8-11 och barnen hade mycket att samtala om. Vi hann bara göra halva s. 3 i arbetsboken så de gör klart den till nästa lektion. Vi hade beställt nya svenskböcker till barnen, men hälften av böckerna är i dåligt […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Nu är det barnens tur att skriva en beskrivande text om ett djur. Ni hittar uppgiften i vår bok Träff på texten. Där gör barnen uppgift 24 s. 35-36 och de ska även göra en plansch enligt beskrivningen på s. 37 ( sista punkten). Om barnen vill göra planschen på datorn går det också bra […]

Läs mer »

Läxa till 12 november

Alla fick läsa upp berättelsen de hade skrivit hemma och vi diskuterade lite och sedan läste jag vidare i högläsningsboken och vi fick reda på vad som verkligen hände. Sedan läste vi om renen och jobbade med övningar tillsamanns. Läxa: Gör sidan 37, 42-43 från fotokopiorna de har fått med sig hem

Läs mer »
To top