Läxa till 4 februari

Efter vår lässtund i lördags, arbetade vi med ordbilder och de fick försöka lägga ihop meningar ochsedan skriva i sin skrivbok. De har fått ordbilderna i en liten plastfolder. De som inte kom, får den nästagång.Några äldre syskon har Zoom-lektion den 4e februari men det gäller inte klass 1 !! Vi har lektion på plats […]

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Vi arbetade i Jag börjar läsa och skriva där de ska arbeta fram till sidan 23. Vi lästränade och alla harknäckt läskoden och kan läsa det de ska på nivån.De fick sedan den nya bokstaven, Öö.Vi tittade på Livet i Bokstavslandet med bokstäverna Ö och X.LäxaI Arbetsboken arbetar de med bokstaven Öö, 62-65, och skriver […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

I klassen repterade vi de bokstäver vi har lärt oss hittills och vi läste kapitel 5 och 6. Vi arbetade sedan med de små arbetskorten.  De som inte var med får dem nästa gång.  Vi arbetade igen med bokstäverna N och T och la även till M och I. Läxa: Arbeta i Arbetsboken fram till […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Arbeta i Arbetsboken sidorna 42-51 (bokstäverna N och T)Skriv bokstäverna N och T i skrivboken och gör arbetskorten 1-3. Låt barnen läsa det de kan. Jag bifogararbetskort till er som inte har fått dem.Det är jättebra om ni kan repetera de bokstäver vi har gjort hittills.

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi läste sidorna 28-29 och 30-31 i textboken och pratade om bilderna. De som kunde läste de gularutorna. Och sedan ritade vi robotar och hittade på namn till dem.Vi gick igenom den nya bokstaven Rr. Sedan tittade på ett avsnitt av Livet i bokstavslandet.https://urplay.se/program/178139-livet-i-bokstavslandet-det-kommer-blod Läxa till 12 novemberArbeta med bokstaven Rr i Arbetsboken sidorna 34-36 […]

Läs mer »
To top