Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer fortsätta att jobba lite till i Kontaktböckerna och vi kommer även att arbeta lite mer med litteratur. Barnen kommer så småningom att få en ny bok som behandlar just litteraturen, men innan dess kommer vi att jobba lite med kopior också.

Vi läste s.41-47, ett utdrag ur Den gröna cirkeln av Stefan Casta och de fick skriva en sammanfattning två och två. De fick också först titta enskilt på de kursiverade orden och fundera på synonymer till dem och sedan satt de i par och skrev ner betydelsen för att slutligen gå igenom orden i helklass. Vi gjorde övningen enligt EPA-modellen.

Läxa till 17/9

Kopian: Läs texten en gång till och svara på frågorna till Förstå.

Läxa till 28 maj

Barnen har fått kopior som de ska jobba med. Ni som inte var på lektionen kommer få dem skickade via mejl. Ni ska även göra klart det som ni ska visa på avslutningen. Om ni behöver skriva ut någon bild, skicka till mig så gör jag det, men senast fredag morgon.

Läxa till 21 maj

Vi hade lektion tillsammans med Milano.

Ta med läskorten där det står hur mycket/hur många minuter ni har läst under två veckor.

Läxa: Det lilla som är kvar av terminen ska vi jobba med svenska författare, konstnärer, idrottare, artister och svensk mat.

Barnen ska göra en lista på olika författare, konstnärer etc och sedan välja ut en som de ska skriva om till nästa lektion. Det är bra om de gör en power point eller skriver på word. De tar antingen med en usb-sticka på lördag eller mejlar mig läxan, för presentationen ska göras på stora skärmen.

Läxa till 14 maj

Läxa: Vi ska vara med i läsutmaningen 2022 där vi tävlar mot andra svenska barn som befinner sig på olika platser i världen.  Här nedan kan ni läsa mer om läsutmaningen. Barnen har lånat några böcker men de kan också läsa böcker som ni har hemma.

Läxa till 2 april

De redigerade filmerna som spelades in förra veckan visades.

 Vi läste ur vår högläsningsbok Damaskus Sölvesborg och barnen fick sedan en skrivuppgift.

Vi fortsatte med temat bildanalys och denna vecka värderades en bild. Vad tänker du när du ser bilden? Vilken stämning utrycker bilden? Vilka bilder väcker bilden hos dig?

Läxan är att ni ska träffas i era grupper (Milano-Athen) och göra uppgifterna som ni  har fått. På mejlet som ni har fått gruppvis kan ni svara alla så behöver ni inte leta på driven efter mejladresserna. Detta måste göras denna vecka.

Läxa till 19 mars

Vi kollade läxan, pratade om könsrollerna i reklam och sedan skrev de som var på lektionen manus till en reklamfilm med ombytta roller som de sedan spelade in.

Läxan är att träffas i sina grupper (Milano-Athen) och göra uppgifterna som de har fått.

De som var på lektionen ska även redigera sina filmer för att visa dem på lördag. Om ni skickar senast fredag till mig, då laddar jag ner dem och vi kan se dem på stora skärmen offline.

Läxa till 12 mars

Kontakt: 454-458, uppg. 3-4Ni har fått en inbjudan till google classroom, ni måste acceptera inbjudan och kontakta de som är i er grupp.

Ni kontaktar både de som är från Milano och de som är från er klass här i Athen, så att ni kan jobba med uppgiften som ni har fått där.

Hör av er om ni undrar över något.

Läxa till 26 februari

Läxa: Nu är det din tur att skriva en nyhetsartikel, slutuppgift s. 37. Läs noggrant igenom sidan innan du börjar med din artikel. Ni som inte var på lektionen bör läsa igenom s.34-36 också för att förstå hur layouten ska se ut.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.