Läxa till 4 februari

Svara på frågorna Förstå på s. 16 (kopiorna).

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Skriv en uppsats om fred, mejla mig om du behöver några nyckelord. Tänk på det som vi har jobbat med på lektionerna. Du ska i inledningen berätta vad fred är och sedan ska du diskutera hur man kan bevara den hållbara freden. Ta med både fördelar och nackdelar.

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Bildanalyserna redovisades en bild i taget och efter presentationerna läste vi vad som egentligen hade hänt och samtalade med hjälp av diskussionsfrågorna. Vi hann bara med redovisning av två bilder så vi  kommer fortsätta nästa lördag. Det blir väldigt bra diskussioner. Läxa till 21/1 Ni läser texten igen och förbereder svar till diskussionsfrågorna som ni […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Ni behöver inte skicka in det ni skrivit utan ni redovisar på lektionen i januari. Ni väljer enav bilderna och gör bildanalys liknande det vi gjorde på lektionen menden här gången skriver ni ner svaret på frågorna. Efter redovisningen kommer vi att diskutera bilderna utifrån fredsperspektiv. Bildanalys Beskriv det du ser Beskriv hur du reagerar […]

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi gick igenom läxan på sidan 306 1, A B C.Vi läste sidan 307 tillsammans och gjorde de muntliga övningarna på sidan 308. Läxa: Kontakt: s.309 Du ska skriva en krönika som du ska läsa upp på lektionen den 12 november.

Läs mer »
To top