Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 3 december

Eftersom vi hade ett författarbesök, blev vår lektion inte så lång. Vi gick igenom läxan och jag gav dem
några ord som finns i den nya text de ska läsa.
Nya ord: åkrar, råvaror, spannmål, säden, mejeri, slakteri, gödsel, marger och bördig.


Läxa
Läs sidorna 64-65 i textboken och gör uppgift 1-4 på sidan 24 i arbetsboken. Uppgift 4 gör de i
skrivboken.

Läxa till 12 november

Vi gick igenom deras läxa och alla läste lite var.
Vi arbetade med sidorna 60-61 och skrev ner alla svåra ord på tavlan och gick igenom vad de betyder.
Ord: Naturtyp, barrskog, lövskog, odlingsmark, bäck, å, älv, flod, trädgräns, kalfjäll
Jag delade även ut en extrabok med stavningsövningar som de tar med sig varje gång vi har lektion. De
får arbeta i den hemma när de vill och hur mycket de vill.


Läxa till 12 november: Läs sidorna 60-61 i textboken och gör sidan 23 i övningsboken.

Läxa till 5 november

Läs sidorna 58-59 i läseboken. Skriv ner nya och konstiga ord du inte känner igen i din skrivbok.
Gör sedan sidan 22 i övningsboken. Den sista uppgiften, 5, skriver du på löst papper så att jag kan
samla in och rätta.
Jag kommer att samla in era skrivböcker vid ett annat tillfälle och rätta er stavning.

Läxa till 22 oktober

Vi tränade på stavning eftersom jag ser att vi ligger efter med det. De kommer varje gång att få små
stavningsövningar, antingen på kopior eller i sina skrivböcker.


Vi gick igenom deras läxa och arbetade sedan med landskapen.


Boken har en del ord och uttryck som är nya för barnen men ni behöver inte oroa er för det. När de
läser hemma vill jag att de skriver ner de ord de inte förstår i sin skrivbok och så kommer vi att prata om
dessa i klassrummet. Vitsen med den här boken är just att de ska, samtidigt som de lär sig om ämnet,
utveckla sitt ordförråd.


Läxa: Läs sidorna 52-53 i textboken och gör s. 19 i Arbetsboken, uppgifter 1-6. Uppgift 6 gör ni på löst
papper som ni lämnar in till mig nästa gång.

Läxa till 8 oktober

Vi repeterade och läste sidan 40-41 och sedan gick vi vidare till sidan 42-43. Vi använde kartböcker och lärde oss hur man kan hitta platser genom rutnät. 

Läxa till 8/10 (Digital lektion):

Ni läser reportaget Vad gör en geograf på sidan 44-45 och skriver ner fem punkter (utifrån texten) om vad en geograf gör.

Läxa till 17/9

Ni läser s. 38-39 i textboken och gör sedan sidan 13, uppgift 4, i arbetsboken.

Läxa till 28 maj

Barnen ska lära sig meningarna som de skrev på lektionen utantill, mejlar dem till er.

Läxa till 21 maj

Vi koncentrerade oss på historia och pratade om vikingafärder, först vart barnen trodde att vikingarna hade åkt och sedan tittade vi på kartan i boken och pratade om den.  Efter att vi läst texten på s. 86-87 pratade vi om orsakerna och konsekvenserna till varför vikingarna gjorde dessa långa resor, vilket vi skrev ner i skrivboken.  Därefter jobbade barnen individuellt i arbetsboken på s. 37. Det är bra om barnen inte gör mer i böckerna än det som de får i läxa eftersom vi många gånger jobbar i böckerna i klassrummet.

Även om vi går igenom läxan i klassrummet kommer jag samla in barnens arbetsböcker på lördag för att rätta.

Läxa: De barn som inte hade med sig sina läskort tar med dem på lördag.

SO-bok: s.88-89

Arbetsbok:s.38 och de ska även göra uppgift 5 i skrivboken.

Läxa till 14 maj

Läxa: Vi ska vara med i läsutmaningen 2022 där vi tävlar mot andra svenska barn som befinner sig på olika platser i världen.  Här nedan kan ni läsa mer om läsutmaningen. Barnen har lånat några böcker men de kan också läsa böcker som ni har hemma.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.