Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 17/9

Läs igenom ordlistan till texten om demokrati så att ni kan orden till nästa gång.

Läxa till 17/9

 Ni gör uppgifterna 4-8 på sidan 8 i Litteraturhistoria.  Skriv svaren i er skrivbok.  Sedan läser ni sidorna 10-12, Epik.  

Läxa till 17/9

Ni läser s. 38-39 i textboken och gör sedan sidan 13, uppgift 4, i arbetsboken.

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba i böckerna som vi redan har. Därför vill jag att barnen har med sig både Träff på texten och SO-böckerna till varje lektion.

Vi jobbade i Träff på texten på s.18, som handlar om instruerande texter. Vi pratade bl a om vad en sådan text innehåller, rubrik, lista, arbetsgång och bilder.

Därefter fortsatte vi att prata om instruktionen vi hade läst. Varför fick instruktionen den rubriken? Sedan repeterade vi att rubriken i en instruktion talar ofta om vad resultatet ska bli och i det här fallet en rosett. Vi samtalade också varför det alltid finns en lista till instruktionen, varför listan kommer före arbetsgången och att det som finns i listan används i arbetsgången.

När vi jobbat klart i Träff på texten repeterade vi verb. Barnen fick säga vad ett verb är och vilka tempus som finns. Efter det koncentrerade vi oss på imperativformen. Imperativ används när man uppmanar någon att göra något. Barnen fick vars två post-it lappar där de skrev en instruktion. De fick ge varandra lapparna och barnen fick göra det som stod på lappen och som ni förstår var det imperativ som användes.  Vidare fick de i par skriva ner verb som hör till en biosalong och en idrottshall.

Läxa till 17/9

Träff på texten: uppg.4-9, s.20-23.

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba lite till i åk 2:s böcker innan vi kommer att fortsätta till åk 3:s böcker. Det är viktigt att barnen alltid har med sig sina böcker, både läseboken och arbetsboken då vi nästan alltid jobbar i båda böcker på lektionen.

I läseboken läste vi texten till bilderna och pratade om både text och bild. Vi fortsatte med att prata vidare utifrån dessa frågor: Vilka vilda djur skulle du inte vilja möta? Vad kan man göra med stubbar? Varför behöver kroppen näring? Hur gör man när man glider? Hur känns stenar som är fuktiga? Vilka djur har gälar? Hur går det till när ett ägg kläcks?

Därefter tittade vi på bilden på s. 105 och barnen fick säga vad de trodde att texten kommer handla om. Vi läste s. 106-109 och pratade om texten och bilderna. De fick även säga om det var något i texten som de blev nyfikna på, inte förstod etc.

I skrivboken skrev vi regeln för å-ljudet.

Läxa till 17/9

Läsebok:  s. 104-109

Arbetsbok: s. 48

Skrivbok: Lära sig regeln för å-ljudet.

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer fortsätta att jobba lite till i Kontaktböckerna och vi kommer även att arbeta lite mer med litteratur. Barnen kommer så småningom att få en ny bok som behandlar just litteraturen, men innan dess kommer vi att jobba lite med kopior också.

Vi läste s.41-47, ett utdrag ur Den gröna cirkeln av Stefan Casta och de fick skriva en sammanfattning två och två. De fick också först titta enskilt på de kursiverade orden och fundera på synonymer till dem och sedan satt de i par och skrev ner betydelsen för att slutligen gå igenom orden i helklass. Vi gjorde övningen enligt EPA-modellen.

Läxa till 17/9

Kopian: Läs texten en gång till och svara på frågorna till Förstå.

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba lite till i åk 1:s böcker innan vi går vidare till åk 2:s läromedel. För att kunna ha en fungerande lektion så är det viktigt att barnen alltid har med sig sina böcker till svenskan, både läseboken och arbetsboken då vi nästan alltid jobbar i båda böcker på lektionen.

 I läseboken jobbade vi med s. 80-85 och vi började med att läsa s. 80. Vi pratade först om bilderna och texten och sedan samtalade vi utifrån dessa frågor: Vad är gråt? Vad behöver en blomma för att inte vissna? Hur skulle det vara om du plötsligt började krympa. När och var snubblar du ibland? Vad kan du göra när du inser att du glömt din svenskabok?

Vidare tittade vi på bilden på s. 81 och diskuterade vad barnen trodde kommer hända i texten och varför. Dessutom pratade vi om vilken känsla barnet på bilden har. Vi läste s. 82-85 och bearbetade textens innehåll.

I arbetsboken jobbade vi med s. 42 och började på s.43.

Läxa till 17/9

Läsebok: s.82-84

Arbetsbok: s. 43-44

Läxa till 28 maj

läseboken s. 152-157, s158-161 läste vi i klassen.

Uppsats: en riktigt bra vän eller min bästa födelsedag (det gjorde vi på lektionen)

vi arbetade med synomymer, jag skickar med ett arbetsblad.

Jag samlade in skrivböckerna för rättning.

Läxa till 28 maj

Barnen har fått kopior som de ska jobba med. Ni som inte var på lektionen kommer få dem skickade via mejl. Ni ska även göra klart det som ni ska visa på avslutningen. Om ni behöver skriva ut någon bild, skicka till mig så gör jag det, men senast fredag morgon.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.