Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 21 maj

Vi lyssnade på tre korta program om upptäckare och ni får gärna lyssna på dem igen.
Läxa: Svara på frågorna som handlar om att resa. Skriv i era skrivböcker.


https://urplay.se/program/213100-kul-fakta-resor-jorden-runt-jorden-runt-utan-karta


https://urplay.se/program/213105-kul-fakta-resor-jorden-runt-tidiga-upptackare-till-havs


https://urplay.se/program/213097-kul-fakta-resor-jorden-runt-tidiga-upptackare-over-land

Svara på frågorna i din skrivbok.

  1. Hur är det att resa till en plats man aldrig har varit på?
  2. Vad är ett äventyr?
  3. Hur skulle du göra om du skulle resa men inte hade en karta som kunde visa vägen?
  4. Hur tror du att det kändes att resa utan att veta hur världen såg ut?
  5. Varför reste de iväg, ut i det okända?
  6. Har du rest till andra länder? Vilka? Hur reste du då?
  7. På vilket sätt skulle du helst vilja resa om du inte får flyga?

Läxa till 21 maj

Vi hade lektion tillsammans med Milano.

Ta med läskorten där det står hur mycket/hur många minuter ni har läst under två veckor.

Läxa: Det lilla som är kvar av terminen ska vi jobba med svenska författare, konstnärer, idrottare, artister och svensk mat.

Barnen ska göra en lista på olika författare, konstnärer etc och sedan välja ut en som de ska skriva om till nästa lektion. Det är bra om de gör en power point eller skriver på word. De tar antingen med en usb-sticka på lördag eller mejlar mig läxan, för presentationen ska göras på stora skärmen.

Läxa till 21 maj

Vi koncentrerade oss på historia och pratade om vikingafärder, först vart barnen trodde att vikingarna hade åkt och sedan tittade vi på kartan i boken och pratade om den.  Efter att vi läst texten på s. 86-87 pratade vi om orsakerna och konsekvenserna till varför vikingarna gjorde dessa långa resor, vilket vi skrev ner i skrivboken.  Därefter jobbade barnen individuellt i arbetsboken på s. 37. Det är bra om barnen inte gör mer i böckerna än det som de får i läxa eftersom vi många gånger jobbar i böckerna i klassrummet.

Även om vi går igenom läxan i klassrummet kommer jag samla in barnens arbetsböcker på lördag för att rätta.

Läxa: De barn som inte hade med sig sina läskort tar med dem på lördag.

SO-bok: s.88-89

Arbetsbok:s.38 och de ska även göra uppgift 5 i skrivboken.

Läxa till 21 maj

Vi jobbade med argumenterande text, gick igenom vad som menas med argumenterande text, s. 40-41 i arbetsboken.  Barnen kom med förslag på nyckelord som de skrev  under rubrikerna på s. 40. Vi samtalade om de olika rubrikerna: Önskemål – Vad vill ni? Argument 1 – Varför vill ni ha frukt i klassrummet? Argument 2 – Varför kan det vara bra att äta frukt? Slutkläm- Skulle det påverka ert skolarbete? Därefter skrev barnen sin argumenterande text  med rubrik: Frukt i klassrummet!

I läseboken läste vi s. 94 och pratade lite om varje ord: När är det okej att ljuga? Är det viktigt att ens vänner är ärliga? Vilka frukter brukar man skala? Vad är hälften av 400? Vad betyder det att djur är utrotningshotade? (Här fick jag förklara lite mer ingående vad ordet betyder.) Vad kan man ha i en kartong? Varför är beviset viktigt i en polisutredning?  Sedan jobbade barnen med s. 42 i arbetsboken.

Jag har samlat in arbetsböckerna för att rätta.

Läxa: De barn som inte hade med sig sina läskort tar med dem på lördag.

Läsebok: s. 94

Kopia nr 54

Läxa till 21 maj

Barnen bör ha med sig alla sina svenskböcker till lektioner eftersom vi jobbar i dem även på lektionen.

Vi kollade läxan i arbetsboken innan vi gjorde s. 34. Därefter pratade vi om olika författare och vad de gör för något och sedan läste vi om författaren Helena Bross i läseboken s.67. På s. 68-69 tittade vi på bilden och samtalade om den med hjälp av frågorna, för att sedan återvända till arbetsboken och skriva något till bilden. Barnen jobbar nu individuellt i sin bok, men får den hjälp som de behöver.  På lördag kommer jag att samla in arbetsboken och Den magiska kulan för att rätta, även om vi alltid går igenom läxan på lektionen.

De barn som inte hade med sig sina läskort kan ta med dem på lördag.

 Läxa:

Läsebok:  s.70

Arbetsbok: s. 36, 38-39

Läxa till 21 maj

Läseboken sidorna 42-45 i textboken.skriv ut och gör övningen med motsatserskriv ut och gör övningarna till texten (kapitel 10)glöm inte att ni har en vecka extra med läsutmaningen så ni som inte hann under påsklovet kan passa på.

Läxa till 14 maj

Läxa: Vi ska vara med i läsutmaningen 2022 där vi tävlar mot andra svenska barn som befinner sig på olika platser i världen.  Här nedan kan ni läsa mer om läsutmaningen. Barnen har lånat några böcker men de kan också läsa böcker som ni har hemma.

Läxa till 14 maj

Under påsklovet får ni ingen ny läxa av mig, utan jag vill att ni gör klart alla de
uppgifter ni inte har gjort. Titta på Google Classroom! Gör även klart projektet
som ni har med Milano och Sofia. Om ni har svårt med kommunikationen med
dem, gör er egen del och skicka in den till mig.
Om ni gjort alla skrivuppgifter på Classroom, rekommenderar jag er att läsa en
bok. På svenska! Det skadar inte och är bra för att utveckla ordförråd och
läshastighet.

Läxa till 14 maj

Ni har fått instruktioner till Läsutmaningen som ni följer. Ni som inte var på
lektionen, kan ladda ner dokumenten. Glöm inte att fylla i de minuter ni läser!
Det ska vara skönlitteratur och på svenska. Det får naturligtvis gärna vara en
översättning från annat språk Ska bli spännande att se hur många minuters
läsning vi kan komma upp i på två veckor! God läsning!

Läxa till 14 maj

Ni har fått instruktioner till Läsutmaningen som ni följer. Ni som inte var på
lektionen, kan ladda ner dokumenten. Glöm inte att fylla i de minuter ni läser!
Det ska vara skönlitteratur och på svenska. Det får naturligtvis gärna vara en
översättning från annat språk. Ska bli spännande att se hur många minuters
läsning vi kan komma upp i på två veckor! God läsning!

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.