Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 27 november

Barnen berättade om sina böcker för varandra och sedan tittade vi på en kort film som handlade om en av barnkonventionens artiklar. Vi gick igenom orden på kopian som barnen fått och läste alla börjor.

Läxa: Kopia: Välj en av börjorna och fortsätt på berättelsen. Använd din fantasi, beskriv och berätta.

Läxa till 20 november

Vi gick igenom läxan, både den här veckans och förra veckans. Förra veckan kunde vi inte gå igenom läxan eftersom vi hade författarbesök. Efter läxgenomgången tittade vi på Sverigekartan och pratade om att Sverige är indelat i tre landsdelar och 25 landskap. Barnen började med att rita en Sverigekarta och dess landskap. Vi pratade också om ämnesrelaterade begrepp som invånare, dialekt, kollektivtrafik, tätbefolkat, glesbefolkat etc.

Därefter läste vi och pratade om vad som händer i vår högläsningsbok.

Ni som vill kan följa Den stora läsutmaningen på instagram. De barn som har läst ut en eller flera böcker kan skriva ner bokens titel, författare och hur många sidor boken var på och ta med på lördag. Ni kan även räkna med serietidningar och även böcker som de eventuellt har läst för sina småsyskon.

Läxa: Rita klart din Sverigekarta.

Läs minst 7 sidor, gärna fler, i din bok. När du har läst dina sidor skriver du en sammanfattning.

Läxa till 16 oktober

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan läste vi s.44-45. Barnen satt sedan parvis och skrev 3-5
snabba fakta om geografer och deras arbete. Vi tränade även på att läsa en kort text och svara på
tillhörande frågor.


Läxa: Läs så mycket du kan ur din bok och skriv sedan vad sidorna handlade om. Du ska på lördag kunna
berätta om vad du läst, men också berätta vad du hitintills tycker är bra/mindre bra.

Läxa till 9 oktober

I Sverige kan åk 4 vara med och tävla i Den stora läsutmaningen och jag tog mig friheten att anmäla vår klass. Tävlingen går ut på att man läser så mycket som möjligt till den 15 december. Ni kan läsa mer om tävlingen här: https://denstoralasutmaningen.se/

Barnen kommer även att skriva recensioner om böckerna de läst. Vi har ett skolbibliotek där barnen kan låna böcker, men de kan också låna av varandra. Ni får gärna dokumentera när de läser så att vi kan skicka in till tävlingen.

När barnen hade valt klart några böcker fortsatte vi att jobba i SO-boken på s.42-43. Vi gick igenom teckenförklaringen och förklarade flera begrepp. Därefter backade vi tillbaka till kartorna på s.40-41 och uppmärksammade skillnaderna mellan kartorna. Efter att ha läst Höga berg på platta kartor kopplade vi innehållet till kartorna. Därefter pratade vi om på vilket sätt rutnätet är till hjälp för att hitta områden och platser.

Läxa: SO-grundbok: s.42-43

Arbetsbok: s.16

Läs din bok.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.