Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 12 november

Vi gick igenom läxan de hade i arbetsboken s.7 och 9 och de fick öva på alfabetet. Vi gjorde sedan sidan 10 i arbetsboken som han handlar om hur man skriver en inledning där man gör beskrivning av karaktären och miljön.

Läxa: Arbetsboken: De ska skriva en inledning på sidan 11 baserat på bilden av musen som finns på sidan 10. De kan använda ord som de redan har skrivit som beskriver miljö och karaktär.

Läxa till 5 november

Läsebok: 16-27, sid.16-20 lästräning 

Arbetsbok: 7 och 9

Alla barn ska träna så att de kan alfabetet utantill.

Läxa till 22 oktober

Barnen läste upp sina dikter. Det visade sig att några av barnen inte riktigt hade följt instruktionen och skrivit helt egna dikter, men det gjorde inte så mycket då de skrev dikter.

De gamla böckerna samlades in för rättning och de nya, Läsresan 3, delades ut. När barnen får tillbaka sina rättade arbetsböcker vill jag att de alltid har med dem så att vi kan jobba med de grammatiska momenten när vi får lite tid över.

Vi läste s. 14 och pratade om orden, texten och bilderna. Barnen hittade även på nya meningar med orden. I arbetsboken jobbade vi med ng-ljudet på s.8. För att det skulle vara lättare för dem att förstå att man skriver gn, la vi till ett n efter g i pratbubblan och i rutan under SORTERA. När de hade gjort det skrev de varsin eller flera meningar med orden och ritade till sin/sina meningar. De fick även höra den berättande texten om flickan och cirkushunden.

Läxa

Bifogar sidorna så att de barn som inte var på lektionen kan göra läxan till lördag.

Läsebok:  s. 14

Arbetsbok: s. 5 De som var borta gör också s. 8.

Läxa till 8 oktober

På lördag har vi lektion på zoom, länken kommer på mejl på fredag.

 Vi läste och pratade om dikterna på s. 115-123 och nu ska barnen läsa dikterna själva och göra s. 55 i arbetsboken. Sida 56 gjorde vi tillsammans.

Läxa

I skrivboken skrev vi om J-ljudet: Regel: j-ljudet stavas med g framför mjuk vokal (e, i, y, ä, ö) ger, gör, gissar

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba lite till i åk 2:s böcker innan vi kommer att fortsätta till åk 3:s böcker. Det är viktigt att barnen alltid har med sig sina böcker, både läseboken och arbetsboken då vi nästan alltid jobbar i båda böcker på lektionen.

I läseboken läste vi texten till bilderna och pratade om både text och bild. Vi fortsatte med att prata vidare utifrån dessa frågor: Vilka vilda djur skulle du inte vilja möta? Vad kan man göra med stubbar? Varför behöver kroppen näring? Hur gör man när man glider? Hur känns stenar som är fuktiga? Vilka djur har gälar? Hur går det till när ett ägg kläcks?

Därefter tittade vi på bilden på s. 105 och barnen fick säga vad de trodde att texten kommer handla om. Vi läste s. 106-109 och pratade om texten och bilderna. De fick även säga om det var något i texten som de blev nyfikna på, inte förstod etc.

I skrivboken skrev vi regeln för å-ljudet.

Läxa till 17/9

Läsebok:  s. 104-109

Arbetsbok: s. 48

Skrivbok: Lära sig regeln för å-ljudet.

Läxa till 28 maj

läseboken s. 152-157, s158-161 läste vi i klassen.

Uppsats: en riktigt bra vän eller min bästa födelsedag (det gjorde vi på lektionen)

vi arbetade med synomymer, jag skickar med ett arbetsblad.

Jag samlade in skrivböckerna för rättning.

Läxa till 21 maj

Läseboken sidorna 42-45 i textboken.skriv ut och gör övningen med motsatserskriv ut och gör övningarna till texten (kapitel 10)glöm inte att ni har en vecka extra med läsutmaningen så ni som inte hann under påsklovet kan passa på.

Läxa till 14 maj

Läxa: Vi ska vara med i läsutmaningen 2022 där vi tävlar mot andra svenska barn som befinner sig på olika platser i världen.  Här nedan kan ni läsa mer om läsutmaningen. Barnen har lånat några böcker men de kan också läsa böcker som ni har hemma.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.