Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 12 februari

Läxa: Läsebok: s.18-19 och 22-23

Arbetsbok: 11-12

Häfte Bokstäver och ljud: s.11-12

Barnen var jätteduktiga med att läsa meningarna till bilderna som de hade fått i läxa. Vi läste berättelsen om svansarna och pratade om texten. På tavlan skrev jag orden som de ska jobba med i arbetsboken och barnen fick läsa dem. Sedan jobbade vi i Den magiska kulan s.23-25. Även om barnen gärna vill göra mer i böckerna är det bra om de inte gör det, för det blir tråkigt för dem när vi andra jobbar tillsammans och de får skriva i skrivboken.

Läxa till 5 februari

Läxa: Läsebok: s.12 De barn som har svårt att läsa meningarna kan lära sig att läsa ordet som hör till bilden.  De här orden är tänkta att hjälpa barnen att skapa en större förståelse för texten, samt att utöka deras ordförråd.

Arbetsbok: 10

Häfte Bokstäver och ljud: s.8-10

Kan ni kolla i barnens väskor och se att de har varsin Läsresan läsebok, Läsresan arbetsbok, häftet Bokstäver och ljudDen magiska kulan. Om ni har dubblett av någon av böckerna ta med dem på lördag för vi har ett barn som har två läseböcker men ingen arbetsbok. Barnen har av misstag tagit med sig fel bok.

Läxa till 4 december

Våra böcker har äntligen kommit. Barnen har fått tre böcker och ett litet häfte som ni kommer hitta i arbetsboken.  De har fått Läsresan läsebok, Läsresan arbetsbok med häftet Bokstäver och ljud och Den magiska kulan. Vi läste och pratade om orden och uttrycken på s. 6 i läseboken och sedan arbetade vi i arbetsboken med sidorna 4 och 5. Jag vill inte att barnen gör mer i böckerna än det som vi gör tillsammans eller det som de har i läxa.

Läxa: Läsebok: s.6

Häfte Bokstäver och ljud: s.2-4

Den magiska kulan: 9-11

Läxa till 20 november

När vi hade läst vår nya läsläxa s. 34-35 pratade vi om hur det ser ut i Tors rum, vilka leksaker han har och vilken leksak som kunde vara Tors favoritleksak och de berättade också vilken deras favoritleksak var.  Vi repeterade bokstaven Rr och skrev i skrivboken Rr, en ros, ett rep, ett får, Jag är en räv. Barnen dikterade och jag skrev på tavlan. Därefter pratade vi om kompisar och barnen ritade sin kompis.

Läxa: Läsebok: s.34-35 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.

Skrivbok: De har fått dessa frågor i skrivboken som de ska svara på: 1. Vad har Tor? 2. Vad har Lena? 3. Vad har du i ditt rum? Skriv två saker. Måla en rolig leksak.

Barnen ska ta med en leksak och berätta lite om den för sina klasskompisar.

Här får ni tips på ett program, som handlar om alfabetet och bokstäver, som barnen kan titta på. De ska titta på säsong 1.

https://urplay.se/serie/178136-livet-i-bokstavslandet

Läxa till 13 november

Läxa: Läsebok: s.30-33 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan. R-versen utantill.

Barnen gör klart kopian som handlar om bokstaven R.

Läxa till 6 november

Läsebok: s. 26-29, barnen gör alla kopior som de har fått. Det är inte mycket att göra på varje sida.

Läxa till 23 oktober

 Läsebok: s.22-25, L-versen utantill, alla läser A-sidan och försöker med B-sidan. Skrivbok: Rita din familj och skriv vilka de är och vad de heter.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.