Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 4 december

Våra böcker har äntligen kommit. Barnen har fått tre böcker och ett litet häfte som ni kommer hitta i arbetsboken.  De har fått Läsresan läsebok, Läsresan arbetsbok med häftet Bokstäver och ljud och Den magiska kulan. Vi läste och pratade om orden och uttrycken på s. 6 i läseboken och sedan arbetade vi i arbetsboken med sidorna 4 och 5. Jag vill inte att barnen gör mer i böckerna än det som vi gör tillsammans eller det som de har i läxa.

Läxa: Läsebok: s.6

Häfte Bokstäver och ljud: s.2-4

Den magiska kulan: 9-11

Läxa till 20 november

När vi hade läst vår nya läsläxa s. 34-35 pratade vi om hur det ser ut i Tors rum, vilka leksaker han har och vilken leksak som kunde vara Tors favoritleksak och de berättade också vilken deras favoritleksak var.  Vi repeterade bokstaven Rr och skrev i skrivboken Rr, en ros, ett rep, ett får, Jag är en räv. Barnen dikterade och jag skrev på tavlan. Därefter pratade vi om kompisar och barnen ritade sin kompis.

Läxa: Läsebok: s.34-35 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.

Skrivbok: De har fått dessa frågor i skrivboken som de ska svara på: 1. Vad har Tor? 2. Vad har Lena? 3. Vad har du i ditt rum? Skriv två saker. Måla en rolig leksak.

Barnen ska ta med en leksak och berätta lite om den för sina klasskompisar.

Här får ni tips på ett program, som handlar om alfabetet och bokstäver, som barnen kan titta på. De ska titta på säsong 1.

https://urplay.se/serie/178136-livet-i-bokstavslandet

Läxa till 13 november

Läxa: Läsebok: s.30-33 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan. R-versen utantill.

Barnen gör klart kopian som handlar om bokstaven R.

Läxa till 6 november

Läsebok: s. 26-29, barnen gör alla kopior som de har fått. Det är inte mycket att göra på varje sida.

Läxa till 23 oktober

 Läsebok: s.22-25, L-versen utantill, alla läser A-sidan och försöker med B-sidan. Skrivbok: Rita din familj och skriv vilka de är och vad de heter.

Läxa till 16 oktober

Vi jobbade med bokstaven Oo i läseboken och gjorde en del i kopiorna. Det är viktigt att ni läser
tillsammans med barnen och inte hoppar över svenskläxan. Barnen är duktiga men hamnar efter om de
inte gör läxan. Prata om både text och bild. Fick Elin o Lump stanna kvar i skolan? Vad tänkte fröken när
Tor hade med sig lillasyster Elin och hunden Lump med sig? Hur ser Tors klassrum ut? Hur ser ditt
klassrum ut?


O-ord: orm, viol, nos, ormbunke, sol, sko, morot, bo


Läxa: Läsebok: s. 18-19 O-versen utantill. 20-21 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.


Kopior: Bokstaven Oo på s.10-13

Läxa till 9 oktober

Den här veckan koncentrerar vi oss på läsningen, så läs läxan många gånger tillsammans med barnen.
Prata gärna om vad som händer i både text och bild. Ni kan t ex fråga: Var befinner sig Tors familj? Vad
gör de? Vad tror du att de äter till frukost? Vad tycker du om att äta på morgonen? Vad gör pappa? Hur
ser vardagsrummet ut? Vad gör Elin och Lump? Vart går Lena, Tor, Elin och Tor?
etc.


Läxa: Läsebok: s.14-17 Alla barn läser A-sidorna och försöker med B-sidorna.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.