Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 3 december

Eftersom vi hade författarbesök, hann vi inte med så väldigt mycket under lektionen. Vi arbetade i
boken som heter Jag börjar läsa och skriva sidorna 12-16. Jag vill gärna att de tränar på att läsa sidan 17
i samma bok för alla hade inte tränat på det.
Nästa gång börjar vi kapitel 5 och de får nya bokstäver att träna på.


Läxa


Det blir ingen ny bokstav i läxa, utan de tränar på de ord jag skrivit i deras skrivböcker. De tränar på att
läsa dem och att skriva dem. Om de inte känner igen alla bokstäver från kapitel 1-4, kan ni gärna
repetera med dem.
Hej, en, ett, sa, här, är, se, ser, le, ler, val, räv, sol, ros.

Läxa till 12 november

Vi läste sidorna 28-29 och 30-31 i textboken och pratade om bilderna. De som kunde läste de gula
rutorna. Och sedan ritade vi robotar och hittade på namn till dem.
Vi gick igenom den nya bokstaven Rr.


Sedan tittade på ett avsnitt av Livet i bokstavslandet.
https://urplay.se/program/178139-livet-i-bokstavslandet-det-kommer-blod

Läxa till 12 november
Arbeta med bokstaven Rr i Arbetsboken sidorna 34-36 och i skrivboken. Skriv även orden som jag skrivit
in i skrivboken.

Läxa till 5 november

Jag vill att de repeterar bokstäverna de har lärt sig hittills och att ni på en sida i skrivboken låter dem
skriva dessa igen. Låt dem också prova på att skriva orden sa, se, le, sol, sele.

I läxa gör de sidorna 30-33 i Arbetsboken, alltså bokstaven Oo.

Ni kan också skriva in den i skrivboken
så som jag gjort med de andra bokstäverna och låta dem rita en bild med något som innehåller
bokstaven O.

Läxa till 22 oktober

Vi arbetade i boken som heter Jag börjar läsa och skriva och gjorde fram till sidan 11 och repeterade de
fyra bokstäver de nu lärt sig. L E S A.

Vi tränade också på den nya bokstaven Vv

Läxa: Träna på att läsa sidan 11 i Jag börjar läsa och skriva och skriv Vv i Arbetsboken s. 26 -27 och i
Skrivboken.

Läxa till 8 oktober

Vi kollade först läxan och sedan jobbade vi med sidorna 8-9. Vi pratade om bilderna där om t.ex vad knackningarna betyder och varför de knackar till varandra.

Sedan gick vi igenom en ny bokstav. Denna gång var det tur för bokstaven Ss. Alla fick skriva på tavlan och öva. Sedan hittade vi tillsammans ord som innehåller bokstaven S och alla ritade ord som innehåller bokstaven. 

Vi avslutade lektionen med ett nytt avsnitt ur “Livet i bokstavslandet” som i avsnittet repeterade bokstaven Ll, och Ee som vi har jobbat med på tidigare lektioner.

Läxa till 8/10 (Digital lektion):

Textbok: Läs gula rutorna på sidan 8-9

Arbetsbok: Gör sidorna 16-19

Skrivbok: Ss

Läxa till 28 maj

Jag har samlat in barnens arbetsböcker och Den magiska kulan för rättning. Till lördag ska barnen läsa s.71-79 och följa instruktionerna. De ska även träna på att läsa det som de skrev i skrivboken som är till avslutningen. Jag kommer mejla separat till er om vad varje barn ska säga.

Läxa till 21 maj

Barnen bör ha med sig alla sina svenskböcker till lektioner eftersom vi jobbar i dem även på lektionen.

Vi kollade läxan i arbetsboken innan vi gjorde s. 34. Därefter pratade vi om olika författare och vad de gör för något och sedan läste vi om författaren Helena Bross i läseboken s.67. På s. 68-69 tittade vi på bilden och samtalade om den med hjälp av frågorna, för att sedan återvända till arbetsboken och skriva något till bilden. Barnen jobbar nu individuellt i sin bok, men får den hjälp som de behöver.  På lördag kommer jag att samla in arbetsboken och Den magiska kulan för att rätta, även om vi alltid går igenom läxan på lektionen.

De barn som inte hade med sig sina läskort kan ta med dem på lördag.

 Läxa:

Läsebok:  s.70

Arbetsbok: s. 36, 38-39

Läxa till 14 maj

Barnen bör ha med sig alla sina svenskböcker till lektioner eftersom vi jobbar i dem även på lektionen.

Innan vi började jobba i arbetsboken (s.32) med vad en berättelse är, pratade vi om att det kan finnas en eller flera karaktärer i en berättelse. Det kan bl a vara människor, djur och varelser.  Vidare samtalade vi om vilka karaktärer som finns i t ex Rödluvan, Bamse, Pettson och om Pippi Långstrump.  S. 32 i arbetsboken: Vad får vi veta om Oskar? Vad tycker Oskar om? Hur ser han ut? Hur känner han sig? Därefter tittade vi på Liv. Hur ser Liv ut? Vad tycker hon om? Hur känner hon sig? Med hjälp av frågorna skrev barnen nyckelord.

Läxa: Vi ska vara med i läsutmaningen 2022 där vi tävlar mot andra svenska barn som befinner sig på olika platser i världen.  Här nedan kan ni läsa mer om läsutmaningen. Barnen har lånat några böcker men de kan också läsa böcker som ni har hemma.

Arbetsbok: s. 33

Den magiska kulan: 35-38

Läxa till 16 april

Barnen bör ha med sig alla sina svenskböcker till lektioner eftersom vi jobbar i dem även på lektionen.

Läsebok: s.56-59

Arbetsbok: s. 29

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.