Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 3 december

Eftersom vi hade författarbesök, hann vi inte med så väldigt mycket under lektionen. Vi arbetade i
boken som heter Jag börjar läsa och skriva sidorna 12-16. Jag vill gärna att de tränar på att läsa sidan 17
i samma bok för alla hade inte tränat på det.
Nästa gång börjar vi kapitel 5 och de får nya bokstäver att träna på.


Läxa


Det blir ingen ny bokstav i läxa, utan de tränar på de ord jag skrivit i deras skrivböcker. De tränar på att
läsa dem och att skriva dem. Om de inte känner igen alla bokstäver från kapitel 1-4, kan ni gärna
repetera med dem.
Hej, en, ett, sa, här, är, se, ser, le, ler, val, räv, sol, ros.

Läxa till 3 december

Eftersom vi hade författarbesök, hann vi inte göra så mycket mer än att gå igenom läxan. De berättade
om de fabler de funderat på och sensmoralen i dessa. De berättade också vad Oidipuskomplex och
Elektrakomplex är.


Läxa


Läs om Medea i Litteraturhistorian sid. 41-42 och gör uppgift 42 på sidan 42.
I Kreativt skrivande gör de uppgift 5 på sidan 26 i sin skrivbok.

Läxa till 3 december

Eftersom vi hade ett författarbesök, blev vår lektion inte så lång. Vi gick igenom läxan och jag gav dem
några ord som finns i den nya text de ska läsa.
Nya ord: åkrar, råvaror, spannmål, säden, mejeri, slakteri, gödsel, marger och bördig.


Läxa
Läs sidorna 64-65 i textboken och gör uppgift 1-4 på sidan 24 i arbetsboken. Uppgift 4 gör de i
skrivboken.

Läxa till 12 november

Vi gick igenom sidorna 34-37 som de läst hemma och diskuterade några av frågorna Fundera.
Sedan tittade vi på ett program om antiken från ur.play som handlar om den epok i litteraturen vi läser
om.


https://urplay.se/program/218317-svenska-forklarad-litteraturepoken-antiken


Läxa till 12 november
Läs sidorna 38-39 oh Sapfo och gör uppgifterna 25 och 26 på sidan 39.
Skriv en kort presentation av en av personerna i rutan längst ner på sidan 37, uppgift 20 i
Litteraturhistoria. Du får leta information på nätet om du inte redan kan en massa om personen. Välj
gärna en som kanske inte är så känd.

Läxa till 12 november

Vi gick igenom deras läxa och alla läste lite var.
Vi arbetade med sidorna 60-61 och skrev ner alla svåra ord på tavlan och gick igenom vad de betyder.
Ord: Naturtyp, barrskog, lövskog, odlingsmark, bäck, å, älv, flod, trädgräns, kalfjäll
Jag delade även ut en extrabok med stavningsövningar som de tar med sig varje gång vi har lektion. De
får arbeta i den hemma när de vill och hur mycket de vill.


Läxa till 12 november: Läs sidorna 60-61 i textboken och gör sidan 23 i övningsboken.

Läxa till 12 november

Vi läste sidorna 28-29 och 30-31 i textboken och pratade om bilderna. De som kunde läste de gula
rutorna. Och sedan ritade vi robotar och hittade på namn till dem.
Vi gick igenom den nya bokstaven Rr.


Sedan tittade på ett avsnitt av Livet i bokstavslandet.
https://urplay.se/program/178139-livet-i-bokstavslandet-det-kommer-blod

Läxa till 12 november
Arbeta med bokstaven Rr i Arbetsboken sidorna 34-36 och i skrivboken. Skriv även orden som jag skrivit
in i skrivboken.

Läxa till 12 november

Alla fick läsa från läsboken som de hade i läxa. De fick sedan ett vitt papper och tänka ut och måla och skriva om vad de tror hände sedan i historien. Vi jobbade sen i arbetsboken på sidan 8 om hur en berättelse är uppbygd. Vi gick igenom berättelsen om en ny hatt och vi pratade om inledning,handling och avslutning. Sedan hittade vi tillsammans stödord för berättelsen de har i läxa att skriva.

Läxa: Arbetsboken: De ska skriva en egen berättelse på sidan 9 med inledning,handling och avslutning baserat på stödorden eller egna som är baserat på bilderna de ser.

Läxa till 12 november

Alla fick läsa upp berättelsen de hade skrivit hemma och vi diskuterade lite och sedan läste jag vidare i högläsningsboken och vi fick reda på vad som verkligen hände. Sedan läste vi om renen och jobbade med övningar tillsamanns.

Läxa: Gör sidan 37, 42-43 från fotokopiorna de har fått med sig hem

Läxa till 12 november

Vi gick igenom läxan de hade i arbetsboken s.7 och 9 och de fick öva på alfabetet. Vi gjorde sedan sidan 10 i arbetsboken som han handlar om hur man skriver en inledning där man gör beskrivning av karaktären och miljön.

Läxa: Arbetsboken: De ska skriva en inledning på sidan 11 baserat på bilden av musen som finns på sidan 10. De kan använda ord som de redan har skrivit som beskriver miljö och karaktär.

Läxa till 12 november

Vi gick igenom läxan på sidan 306 1, A B C.
Vi läste sidan 307 tillsammans och gjorde de muntliga övningarna på sidan 308.

Läxa: Kontakt: s.309 Du ska skriva en krönika som du ska läsa upp på lektionen den 12 november.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.