C1 Prov

C1 provet kan skrivas i Athen hos Svenska Språkföreningen.  För datum, se provdatum och kalender.

Gå in på länken här för mer information om Folkuniversitetets C1 prov.

http://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Sprakexamina/svenska-c1-test/