Läxa till 9 november/ Niki

9.00 Läxa: Läs s. 94-99 och gör uppg. 1-7 10.30 Läxa: Läs s.54-57. Skrivbok: Du ska resa från Haparanda till Svinesund längs kusten. Skriv vad du ser, vad du upplever etc. 12.00 Läxa: Svar på frågorna, på raderna, mellan raderna…

Läxa till 2 november/ Niki

9.00 Vi gick igenom läxan och sedan läste vi om några klassiker till och är härmed klara med kapitlet. Läxa: s.93 uppgift 1-7 samt kopian 10.30 Idag jobbade vi med landskapen, tätorter och Sveriges befolkning. Läxa: Läs s. 50-53 Gör…

Läxa till 19 oktober/ Niki

9.00 Vi gick igenom läxan och sedan läste vi och diskuterade boken Bröderna Lejonhjärta. Vi fortsatte även med läsförståelsekopian. Läxa: Läs texten om Bröderna Lejonhjärta igen, s.83-86, och svara på frågorna, 1-6. 10.30 Vi repeterade genom att jobba med kopior…

Läxa till 12 oktober/Niki

9.00 Jag har samlat in skrivböckerna för rättning. Läxa: Kopian, En nyhetsartikel, svara på frågorna 1-10 Vad säger texten? 10.30 Läxa: Läs s.44-47. Du ska kunna berätta vad du har fått reda på om Sverige samt vad en geograf gör.…

Läxa till 5 oktober/ Niki

9.00 Vi började lektionen med att jobba med vår läsförståelsetext, sedan kollade vi läxan. Därefter läste vi och pratade om Anne på Grönkulla. Som högläsningsbok fortsätter vi med En ö i havet från förra terminen. Läxa: Läs s.74-77 och gör…

Läxa till 25 maj/ Niki

9.00 Barnen höll i jättebra föredrag. Det märktes att de hade lagt ner mycket tid till att förbereda sitt muntliga föredrag. Jag blev både glad och stolt över barnen. Läxa: Lär dig dikten som du valt till avslutningen utantill. 10.30…

Läxa till 18 maj/ Niki

9.00 Läxa: Läs En ö i havet s. 109-117. Förbered ett muntligt föredrag om ett ämne som du vill berätta om för dina klasskamrater. 10.30 Läxa: Lingva s. 76-82 12.00 Läxa: Läs om informerande tal s. 81-87 och svara på…