Läxa till 8 februari/ Niki

9.00 Barnen läste först upp nyhetsartiklarna som de hade skrivit. Sedan bytte de papper med varandra och gav kamratrespons. Därefter skrev de en notis på kamratens nyhetsartikel. I boken fortsatte vi med instruktioner. Läxa: Läs igenom s. 20-21 och svara…

Läxa till 18 januari/ Niki

God fortsättning!! 9.00 Vi började årets första lektion med att prata om böckerna vi läst på jullovet. Sedan gick vi igenom läxan och diskuterade bl a hur barnen gör när de skriver en text i jämförelse med författarna vi läst…

Läxa till 9 november/ Niki

9.00 Läxa: Läs s. 94-99 och gör uppg. 1-7 10.30 Läxa: Läs s.54-57. Skrivbok: Du ska resa från Haparanda till Svinesund längs kusten. Skriv vad du ser, vad du upplever etc. 12.00 Läxa: Svar på frågorna, på raderna, mellan raderna…

Läxa till 2 november/ Niki

9.00 Vi gick igenom läxan och sedan läste vi om några klassiker till och är härmed klara med kapitlet. Läxa: s.93 uppgift 1-7 samt kopian 10.30 Idag jobbade vi med landskapen, tätorter och Sveriges befolkning. Läxa: Läs s. 50-53 Gör…

Läxa till 19 oktober/ Niki

9.00 Vi gick igenom läxan och sedan läste vi och diskuterade boken Bröderna Lejonhjärta. Vi fortsatte även med läsförståelsekopian. Läxa: Läs texten om Bröderna Lejonhjärta igen, s.83-86, och svara på frågorna, 1-6. 10.30 Vi repeterade genom att jobba med kopior…