Alla inlägg av Niki

Läxa till 24 oktober/ Niki

9.00

Vi jobbade med personbeskrivning på lektionen och vad man ska tänka på när man gör en personbeskrivning. Ni som ännu inte loggat in och aktiverat koden som finns i Träff på texten, gör det för där finns bl a små filmer som går igenom det vi gör tillsammans i klassrummet. Det finns även övningar som jag vill ge barnen i läxa men då måste ni ha aktiverat koden. Om det är någon som behöver hjälp kan ni höra av er till mig så kan vi försöka göra det tillsammans.

Läxa: Gör en personbeskrivning av dig själv eller av någon annan, liknande det vi gjorde med Ronja.

Samhällsboken: Läs sid. 12-13 så ska vi diskutera texten på lördag.

10.30

Med utgångspunkt vår högläsningsbok Tusen gånger starkare diskuterade vi bland annat vad styrka är och om grupperingar som finns i skolan. Därefter arbetade vi vidare med beskrivningar, t ex att beskriva vägen till skolan och på vilket sätt man kan göra beskrivningen målande.

Läxa: Kontakt: uppg. 4-5 på s. 14-15, men du måste läsa sid. 13 för att kunna göra uppgifterna.

12.00

Det går framåt för våra ettor. Vi repeterade bokstaven s genom att skriva den och några s-ord i skrivboken. Prata med barnen om vad som händer både i text och bild (läsebok). Vad ser du på bilden? Vilka ser du? Vad gör de? Vad äter de? Äter du frukost? Vad tycker du om att äta på morgonen? Vad gör pappa? Var befinner han sig? Hur kan man förstå att han är i vardagsrummet? Vad finns i vardagsrummet? Vilken färg är soffan? etc.

Vi klippte ut några ord som barnen har lagt meningar med, Här är mamma etc. Barnen la orden antingen i sitt pennskrin eller i gula skrivboken. Kasta inte orden eftersom vi kommer att jobba mer med dem.

Läxa: Läsebok: sid 14-15 Alla barn läser A-sidan och försöker läsa B-sidan.

Övningsbok: 9-12

13.30

Vi fortsatte att jobba med substantiv, den här gången i övningsboken sid. 16-17. Sedan läste barnen först sin läxa och sedan läste vi nya läsläxan. Den här gången ska barnen även läsa dikter. Vi samtalade om: Vad vill författaren säga med sin dikt? Vilka känslor, bilder, ljud väcks av dikterna? Finns det rim i någon dikt? Var?

Läxa: Läsebok: 22-25

Övningsbok: 15

Skrivbok: Skriv en egen dikt som börjar med Tänk om..

Läxa till 17 oktober/ Niki

9.00

Läxa: SO-bok: Läs s. 10-11 och skriv två frågor till texten.

Skrivbok: Skriv klart meningarna som vi påbörjade i klassrummet. Skriv även meningar med: för att, och, eftersom, men, även om, trots att, därför.

10.30

Läxa: Uppgift 3 på s. 12

12.00

Läxa: Läsebok: s. 12-13 S-versen utantill.

Bokstavsbok:s. 6-9

13.30

Läsebok: s.18-21

Övningsbok: s.14

Skrivbok: Skriv tio substantiv som du har hemma i singular och plural.

Läxa till 10 oktober/ Niki

9.00-10.20

Läxa: Träff på texten: s. 12 uppgift 10. Ni som inte har aktiverat koden som finns i boken måste göra det. Hör av er till mig om ni inte vet hur ni ska göra.

Samhällsboken: Läs igenom sidorna 6-9 igen och skriv fyra frågor till texten.

10.30-11.50

Läxa: Kontakt: s. 149 Om du har svårt med att komma igång med ditt skrivande, titta på dina lektionsanteckningar.

12.00-13.20

Läxa: Läsebok: s. 10-11 Alla barnen läser A-sidan och försöker med B-sidan. Prata om vad som händer i texten och bilden.

Övningsbok: s.7-8 Vi har gjort en del i klassrummet.

13.30-14.50

Läxa: Läsebok: s. 14-17

Övningsbok: s.13

Skrivbok: Skriv vad du gjorde i sommar liknande Tors berättelse. Du kan utgå från Isabels frågor till Tor om du har svårt att komma igång.

Läxa till 10 oktober/ Helena

9.00-10.30

Läxa: s. 106-109 i läseboken och bokstaven ö i bokstavsboken.

Åk 1

Läxa: s. 12-15 i läseboken, bokstaven s i bokstavsboken och en kopia med siffrorna 1-10.

10.30-12.00

 Läxa: s. 14-17 och 19 i läseboken. s. 14-16 i arbetsboken (s.16 ng-ljudet).

12.00-13.30

 Läxa: s. 14-16 arbetade vi med på lektionen. Svara på frågorna ni fick och öva på verben i listan.

13.30-15.00

 Läxa: s. 115-117, läs texten noga och svara på frågorna A s. 117.

Läxa till 13 juni/ Niki

10.00

Läxa: Skriv din egen berättelse, tänk på W-modellen. Omläxa på språkfrågorna s. 125.

Lyssna även på Lottas historia 1969. Denna gång ska du göra en sammanfattning av avsnittet.

https://urplay.se/program/214482-halsning-till-framtiden-lottas-historia-1969

11.00

Läxa: Vi har kommit till sista landskapet, Östergötland s. 150-151. Skriv tre egna meningar om landskapet och svara på frågorna.

 1. Hur högt är berget Omberg?
 2. Vilka två stora skärgårdsområden ligger utanför Östergötlands kust?
 3. Vad kallas kanalen mellan Östersjön och Vättern?
 4. Vilken industri var Norrköping känd för på 1800-talet?

Lyssna även på Hamnskiftarens resa avsnitt 7, Södermanland och skriv en sammanfattning.

https://urplay.se/program/205545-hamnskiftarens-resa-sodermanland-uppland

12.00

Läxa: Dags att repetera verben s. 205-206, gör uppg. 1-7.

Lyssna även på Lottas historia 1969. Denna gång ska du göra en sammanfattning av avsnittet.

https://urplay.se/program/214482-halsning-till-framtiden-lottas-historia-1969

13.00

Läxa: Läsebok: 154-157, läs gärna 158-159 också.

Övningsbok: 85-86

Skrivbok: Lär dig de mjuka och hårda vokalerna utantill.

Hårda

a o u å

Mjuka

e i y ä ö

Titta också på Livet i bokstavslandet, säsong 2, avsnitt 4.

https://urplay.se/program/186572-livet-i-bokstavslandet-glass

Läxa till 6 juni/ Niki

10.00

Läxa: Läs s. 118-123 och gör struktur- och språkfrågorna på s. 124-125.

Lyssna på Sixtens historia 1957.

https://urplay.se/program/214479-halsning-till-framtiden-sixtens-historia-1957

 1. Hur tyckte Farbella att hennes farfar Sixten var som barn?
 2. Var bor Sixten?
 3. Varför har Sixten och hans bror fått klara sig själva?
 4. Varför åkte stadsbarnen på kollo på landet vid den tiden?
 5. Vad menas med ungdomskultur?
 6. Varför blev Hasse besviken på sin present?
 7. Hur var Sixtens vistelse på bondgården?
 8. Varför tror du att Sixtens och Hasses relation blev bättre efter Sixtens vistelse på bondgården?

11.00

Läxa: Läs s.148-149 och skriv tre egna meningar om Öland.

 1. Hur ser det ut vid Västra landborgen?
 2. Hur ser naturen ut på Stora Alvaret?
 3. Vad studeras och räknas vid Ottenby?

Lyssna på Hamnskiftarens resa, avsnitt 6.

https://urplay.se/program/205541-hamnskiftarens-resa-vastmanland-narke

 1. Varför vill vargarna inte följa med ner i gruvan?
 2. Vem var gruvfrun egentligen?
 3. Var hamnar Jim när han följer efter prästen?
 4. Gör en lista på det Jim ser och upplever som annorlunda på 1600-talet?
 5. Slottet i Örebro ligger på en liten ö i ån som rinner genom staden. Vad heter ån? Varför tror du att man valde att bygga slottet just där?
 6. Vad var hålet som Jim och Ayla hoppade in i?
 7. Hur slutade avsnittet?
 8. Vad tror du kommer att hända med Jim och prästen?

12.00

Läxa: Läs s. 204 och gör adjektivuppgifterna 1-3 på s.205.

Lyssna på Sixtens historia 1957.

https://urplay.se/program/214479-halsning-till-framtiden-sixtens-historia-1957

 1. Hur tyckte Farbella att hennes farfar Sixten var som barn?
 2. Var bor Sixten?
 3. Varför har Sixten och hans bror fått klara sig själva?
 4. Varför åkte stadsbarnen på kollo på landet vid den tiden?
 5. Vad menas med ungdomskultur?
 6. Varför blev Hasse besviken på sin present?
 7. Hur var Sixtens vistelse på bondgården?
 8. Varför tror du att Sixtens och Hasses relation blev bättre efter Sixtens vistelse på bondgården?

13.00

Vi läste dikterna på s. 150-151 och pratade om dem, sedan skrev vi en gemensam dikt Jag skulle vilja ha en vän…..

Läxa:Läsebok: 149-151

Övningsbok: 81-82 Barnen behöver inte skriva fem dikter utan det räcker med en-två dikter.

Titta på Livet i Bokstavslandet, avsnitt 3.

https://urplay.se/program/186581-livet-i-bokstavslandet-vokaler

Läxa till 30 maj/ Niki

10.00

Läxa: Läs s. 112-117 och svara på innehållsfrågorna på s. 124.

Lyssna på avsnitt 4, Svens historia 1907.

https://urplay.se/program/214478-halsning-till-framtiden-svens-historia-1907

1. Hur lever Sven?

2. Vad var typiskt för 1907?

3. Hur skulle Svens problem ha lösts om han hade levt idag?

4. Vilken syn hade de på barn år 1907?

5. Vilka rättigheter och ställning hade barnen i samhället (1907)?

6. Hur är det idag med barnens rättigheter och ställning i samhället?

Minnesjuvelen i det här avsnittet är…..

 

11.00

Läxa: Läs s.146-147 och skriv tre meningar om landskapet. Svara på frågorna:

1. Hur högt är berget Skuleberget?

2. Hur mycket höjer sig landet vid Höga kusten?

3. Vad är en nipa?

4. Vad gjorde en sörkörare?

Lyssna på avsnitt 5, Hamnskiftarens resa.

https://urplay.se/program/205544-hamnskiftarens-resa-dalsland-varmland

1. Var i världen finns det glaciärer?

2. Var finns trollboken?

3. Jim tror att han är vid havet igen, men det är Sveriges största sjö han ser. Vad heter den?

4. Jim och hans vänner måste byta båt för att kunna fortsätta upp i Klarälven. Varför?

5. Jim försöker att hamnskifta när vargarna kommer, men misslyckas. Vad tror du att det beror på?

6. Varför tror du att kråkorna varnar Jim för Ayla?

7. Hur gammal är Ayla?

 

12.00

Läxa: Repetera sidorna 202-203 som vi gick igenom tillsammans och gör uppgift 1-5. Uppgift 5 ska du skriva direkt på datorn och mejla fröken.

Lyssna på avsnitt 4, Svens historia 1907.

https://urplay.se/program/214478-halsning-till-framtiden-svens-historia-1907

1. Hur lever Sven?

2. Vad var typiskt för 1907?

3. Hur skulle Svens problem ha lösts om han hade levt idag?

4. Vilken syn hade de på barn år 1907?

5. Vilka rättigheter och ställning hade barnen i samhället (1907)?

6. Hur är det idag med barnens rättigheter och ställning i samhället?

Minnesjuvelen i det här avsnittet är…..

 

13.00

Vilka fina skattkartor barnen hade gjort.

Läxa: Läs sidorna 144-147 igen och gör s. 81 i övningsboken, alla uppgifter. Vi har redan letat efter ord i texten. I skrivboken ska de även skriva meningar med fem valfria ord som de har hittat i texten.

Det var nästan ingen som hade hunnit se programmet Livet i Bokstavslandet, så jag hoppas att ni hinner se det till nästa vecka.

Titta på Livet i Bokstavslandet (säsong 2), avsnitt 1 och skriv ner några ord som börjar med sk men låter som sj-ljudet. De nämner ett flertal i avsnittet.

https://urplay.se/serie/186586-livet-i-bokstavslandet

 

Läxa till 23 maj/ Niki

10.00

I Fixa texten tittade vi på s. 110-111 och pratade om berättelser.

Läxa: Skriv svaren till Nytt racingspel med välbekanta vänner direkt på datorn i ett worddokument och skicka till mig.

Om du hinner läs igenom s.112-117 i Fixa texten.

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 3, Enzos historia 1974.

https://urplay.se/program/214483-halsning-till-framtiden-enzos-historia-1974

1. Var bor Enzo?

2. Var arbetar Enzos pappa?

3. Varför behövdes det arbetskraft i Sverige på 50- och 60-talet?

4. Hur är Jonas mot Enzo?

5. Varför sa Enzos mamma upp sig från jobbet?

6. Varför gick inte folket till pizzerian?

7. På vilket sätt hjälpte Enzos lärare Enzo och hans mamma?

8. Vilken fin gest gjorde Enzos mamma till skolavslutningen?

11.00

Läxa:  Läs s. 144-145, Västmanland. Skriv tre egna meningar om landskapet.

1. Vad är området Bergslagen känt för?

2. Varför byggdes så många dammar i Västmanland?

3. Vad heter Västra Aros idag? Vad betyder Aros?

Lyssna på fjärde avsnittet av Hamnskiftarens resa.

https://urplay.se/program/205543-hamnskiftarens-resa-halland-vastergotland-bohuslan

1. ”De flåsade oss i nacken”, så beskriver Jim att det kändes när trollen jagade honom genom skogen. Vad menar han med det?

2. Varför vände trollen tillbaka?

3. Vad är det för lång strand Jim är på och var ligger den?

4. Vad heter havet som ligger mellan Danmark och Sverige?

5. Jim förstår att han och Ayla måste ta sig till Sveriges Västligaste landskap. Vilket landskap är det?

6. Jim hamnskiftar till pilgrimsfalk. Hur beskriver han landskapet när han flyger över Västergötland?

7. Var hamnade Jim när han blev till människa igen och vem fick han hjälp av?

8. Skriv en kort faktatext om hällristningar.

12.00

Läxa: Gör klart kopian, uppgift 3- 4 a-c och de som vill gör 5.

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 3, Enzos historia 1974.

https://urplay.se/program/214483-halsning-till-framtiden-enzos-historia-1974

1. Var bor Enzo?

2. Var arbetar Enzos pappa?

3. Varför behövdes det arbetskraft i Sverige på 50- och 60-talet?

4. Hur är Jonas mot Enzo?

5. Varför sa Enzos mamma upp sig från jobbet?

6. Varför gick inte folket till pizzerian?

7. På vilket sätt hjälpte Enzos lärare Enzo och hans mamma?

8. Vilken fin gest gjorde Enzos mamma till skolavslutningen?

 

13.00

Idag läste vi om sjörövare och kapare på s. 136-139 i textboken och jobbade med tillhörande övningar på s. 78 i övningsboken.

Läxa: Läs sidorna 140-143 i textboken och gör s. 79-80 i övningsboken.  Barnen får jättegärna rita en skattkarta.

Titta på Livet i Bokstavslandet (säsong 2), avsnitt 1 och skriv ner några ord som börjar med sk men låter som sj-ljudet. De nämner ett flertal i avsnittet.

https://urplay.se/serie/186586-livet-i-bokstavslandet

 

 

 

 

 

 

 

 

Läxa till 16 maj/ Niki

10.00

Läxa: Svara på frågorna (b-f) till Mardrömsvarningen. Läs Nytt racingspel med välbekanta så ska vi jobba med frågorna på lektionen.

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 2. Den här gången ska vi lyssna på Annikas historia och färdas till år 1984.

https://urplay.se/program/214484-halsning-till-framtiden-annikas-historia-1984

Efter att du har lyssnat:

Hur bor Annika?

Fortsätt tankegångarna:

Ungdomar lyssnar ofta på…….

Musik kan skapa…….

Olika musikstilar……

Vuxna tycker ofta att……..

Minnesjuvelen i det här avsnittet är……..

 

11.00

Läxa: Läs s. 142-143, Västergötland. Skriv tre meningar om landskapet och svara på

frågorna 1-4.

1. Räkna upp några av landskapets platåberg.

2. Hur ser det ut i Tiveden?

3. Vad tyckte Carl von Linné om berget Kinnekulle?

4. Vad kan du berätta om Göteborg?

Lyssna på Hamnskiftarens resa, avsnitt 3 och svara på frågorna.

https://urplay.se/program/205537-hamnskiftarens-resa-ostergotland-smaland

1. Jim kommer sjövägen till Söderköping. Vad är en sjöväg?
2. Vad heter kanalen som börjar i Söderköping? Vad är en kanal? Titta på en karta och se om det är någon skillnad mellan hur en kanal och en å ser ut på kartan.
3. Om Jim hade fortsatt sin resa längs med Göta kanal var hade han hamnat då?
4. Vem är det svanen varnar Jim för?
5. Varför vill inte Ayla att Jim hamnskiftar till en fågel?
6.. Vad heter den stora ön i Vättern?

7. Jättekast heter egentligen flyttblock. Det är stora stenar som ligger utspridda i landskapet. Förr berättades det att det var jättar som hade kastat de stora stenblocken. Men, vet du hur stenarna har hamnat där?

8. Undrar om inte Jims föräldrar är lite oroliga? Hjälp Jim att skriva ett sms där han förklarar var han är.

12.00

Läxa: Läs s. 50-52, gör uppg. 1-5, 10

Lyssna på Hälsning till framtiden, avsnitt 2. Den här gången ska vi lyssna på Annikas historia och färdas till år 1984.

https://urplay.se/program/214484-halsning-till-framtiden-annikas-historia-1984

Efter att du har lyssnat:

Hur bor Annika?

Fortsätt tankegångarna:

Ungdomar lyssnar ofta på…….

Musik kan skapa…….

Olika musikstilar……

Vuxna tycker ofta att……..

Minnesjuvelen i det här avsnittet är……..

13.00

Läxa: Läsebok: s. 133-135

Övningsbok: s.76-77

Läxa till 9 maj/ Niki

10.00

Barnen kommer framöver att ha i läxa, att lyssna på ett radioprogram som handlar om en flicka som reser i tiden. Jag berättade för barnen om programmet och hur de ska jobba med uppgifterna som de kommer att få till varje avsnitt.

Sedan läste barnen upp sina sagor och gav respons direkt till varandra. De hade alla tänkt på vad som var typiskt för genren.

Läxa:

Läs Cirkeln (kopian) och svara på textfrågorna. Läs även igenom Mardrömsvarningen så ska vi jobba med frågorna på lektionen.

Lyssna på Hälsning från framtiden- Sofias historia 1890 och gör uppgifterna som vi gick igenom på lektionen.

https://urplay.se/program/214486-halsning-till-framtiden-sofias-historia-1890

Hur lever Sofia och Karin som Farbella möter på sin tidsresa?

Fortsätt tankegångarna:

Att bli sjuk på den här tiden, 1890, innebar ofta….

Mediciner fanns sällan, så istället….

Ellakorset skulle……

Idag går vi till doktorn eller sjukhuset för att söka vård, men på den här tiden fick man…..

Om penicillinet hade funnits när Karin, Sofias syster blev sjuk….

Minnesjuvelen i det här avsnittet är…..

 

11.00

Vi började med att gå igenom frågorna till Hamnskiftarens resa. Det var roligt att höra att barnen gillade programmet.

Vi samtalade först om Värmland som var dagens läxa och sedan läste vi om Västerbotten

Läxa: 

Läs s. 140-141, Västerbotten, skriv tre meningar om landskapet och svara på frågorna:

1. Vilka metaller har man hittat i Skelleftefältet?

2. Varför planterade man björkar i Umeå?

3. Västerbotten ligger i Sverige. I vilket land ligger Österbotten?

Lyssna på Hamnskiftarens resa, avsnitt 2 och svara på frågorna.

https://urplay.se/program/205542-hamnskiftarens-resa-oland-gotland

1. Kapten ber Jim titta till höger från där han sitter i båten. Vad heter vänster och höger på en båt?
2. Kaptenen säger att Öland både är minst och näst störst. Hur går det ihop?
3. Vad är Stora Alvaret för en plats?
4. Vad har en väderkvarn för uppgift? Vad krävs för att en väderkvarn ska fungera riktigt bra?
5. Gotland är precis som Öland både en ö och ett landskap. Vad heter havet där de båda öarna ligger? Det havet kallas för innanhav. Titta på en karta och fundera på varför.
6. Kommer du ihåg vad det var Ayla bad Jim ta med sig i förra avsnittet? Den här gången är det Bysens yxa hon ber honom lägga i sin ryggsäck. Under resan kommer Jim behöva packa ner fler saker i sin ryggsäck. Rita en ryggsäck mitt på ett A4-blad. Lämna plats runt om så att du kan rita eller skriva vad han tar med sig under sin resa.
7. På stora rådet träffas många olika slags väsen. Om du fick välja att vara ett väsen för en dag,
vad skulle du vilja vara och varför?

 

12.00

Barnen kommer framöver att ha i läxa, att lyssna på ett radioprogram som handlar om en flicka som reser i tiden. Jag berättade för barnen om programmet och hur de ska jobba med uppgifterna som de kommer att få till varje avsnitt.

Sedan läste barnen upp vad de hade skrivit om Harry Potter och hans kompisar. Vi läste s. 48-49 och pratade lite om texten. ( På vilket sätt skildras kampen mellan det onda och det goda i Harry Potter böckerna?etc)

Läxa:

Läs s.48-49.

Harry Potter ska besöka vår klass, så förbered minst fem intervjufrågor.

Lyssna på Hälsning från framtiden- Sofias historia 1890 och gör uppgifterna som vi gick igenom på lektionen.

https://urplay.se/program/214486-halsning-till-framtiden-sofias-historia-1890

Hur lever Sofia och Karin som Farbella möter på sin tidsresa?

Fortsätt tankegångarna:

Att bli sjuk på den här tiden, 1890, innebar ofta….

Mediciner fanns sällan, så istället….

Ellakorset skulle……

Idag går vi till doktorn eller sjukhuset för att söka vård, men på den här tiden fick man…..

Om penicillinet hade funnits när Karin, Sofias syster blev sjuk….

Minnesjuvelen i det här avsnittet är…..

13.00

Barnen som hade gjort en igloo visade den. Därefter berättade de om sin idol och vi gick även igenom läxan i övningsboken. Förutom att läsläxan lästes upp läste vi och pratade om den nya läsläxan, s.128-132. Vi tittade på pjäsens händelseförlopp och återberättade pjäsen. I pjäsen ska Tor och Sven fäktas. Plötsligt blir det allvar. Vi diskuterade vad som hände.

I övningsboken på s. 74 tittade barnen på bilden och gav förslag på repliker. Vi gick igenom vad som behövs när man skriver en replik.

Läxa:

Läsebok: s. 128-132

Övningsbok: s.74-75