Alla inlägg av Anette

Läxa till 24 oktober/Anette

Klass 4

Vi läste sidan 20-21 och arbetade med sidan 9 i arbetsboken.

Läxa: Geografiboken sid. 112-113, Arbetsboken sid. 9 uppgift 4 och sidan 34

Klass7

Vi gick igenom frågorna om Anne Frank och förberedde texten om Bröderna Lejonhjärta. Ska texter för barn handla om hemska saker? Om död?

Vi gjorde också sidorna 80, 81 och 82 (3) i övningsboken.

Läxa: Läs om Bröderna Lejonhjärta och svara på frågorna 1-4 på sidan 87 och arbeta även med uppgift 8 på samma sida. Samla information om drakar i litteraturen och skriv ner det i din skrivbok.

Klass 9

Vi gick igenom det de läst om runor och de uppgifter de gjort. Vi arbetade med sidorna 168 och 169 i klassen.

Läxa: Läs sidorna 170-171 . Gör 8 på sidan 172, 9 på sidan 173-174 och 10 på sidan 175. Uppgift 10 gör ni som en muntlig presentation.

LÄXA Helena 24/10

Klass 1: Läsläxa: sidorna s. 22-25. Jag vill att barnen övar på att läsa hemma. Prata gärna om vad ni ser på bilden på s. 24. Bokstav l i bokstavsboken.

9.00 – 10.30 Läsläxa: sidorna 114-117, prata gärna om bilden på s. 114. Bokstaven u i bokstavsboken. i arbetsboken s. 68 att kunna orden.

10.30 – 12.00 Läsläxa i Läseboken sidorna 24-28, i övningsboken s. 19-23, att göra klart övningarna.

12.00 – 13.30 Vi arbetade med sidorna 20-22, läs texten på s. 22 noga så att du förstår allting, vi ska arbeta med texten på lördag.

13.30 – 15.00 läs sidorna 135-137, gör s. 140. läs orden i ordlistan intill texten noga. Titta på dokumentären ”Gensaxen” igen och svara på frågorna:

 1. Sammanfatta kort vad filmen handlar om.
 2. Vilka personers åsikter fick vi höra i filmen?
 3. Vilka revolutionerande fördelar har den nya tekniken?
 4. Varför är det viktigt att bekämpa malariamyggan?
 5. Tror du att det kan vara möjligt att utrota malariamyggan helt?
 6. Tycker du att det är rätt att utrota enskilda arter som vi tycker är dåliga för
  människan? Motivera din åsikt.
 7. Vilka risker tror du kan finnas med projektet som beskrivs i filmen?
 8. Skulle man kunna bekämpa malaria på något annat sätt, utan att genmodifiera
  malariamyggan?
 9. Vilka tycker du ska få bestämma hur malariamyggan ska bekämpas?

Läxa till 17 oktober/Anette

Klass 4

Vi arbetade med sidorna 16 och 17 i GB.

Läxa: Läs sidorna 110 och 111 i GB (geografiboken) och sidan 33 i AB (arbetsboken)

Klass 7

Läxa: Läs sidorna 78-81 oh Anne Frank. Gör uppgifterna 1-4 på sidan 82 och gå igenom kopian med rättstavning som ni fick tillbaka i lördags. Rätta de som var fel och skriv de som ni inte kunde.

Klass 9

Ni läser vidare om runskrift och äldre svenska. Ni gör uppgifterna 5 på sidan 164 och uppgift 6 på sidan 167. Uppgift 5 gör ni som en presentation. Gå in på Riksantikvariets hemsida https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/om-runskrift/ eller på någon annan sida och hitta information om runor. Ni kanske kan hitta något annorlunda eller spännande som ni kan berätta om på lördag.

Läxa till 10 oktober/Anette

Klass 4

Vi gick igenom sidorna 10-15 tillsammans och de fick läsa upp vykorten de skrivit. Vi gick också igenom nya ord på sidorna 108-109.

Läxa: Geografiboken sidorna 108-109 och sidan 32 i arbetsboken.

Klass 7

Vi gick igenom läxan och förberedde den nya. De fick göra ett stavningstest som jag rättar till nästa gång.

Läxa: Sidorna 74-77, Uppgifter 1 och 2 på sidan 77. Uppgift 2 vill jag ha på löst papper så att jag kan samla in.

Klass 9

Läxa: Uppgift 2 sidan 158, uppgift 3 sidan 159 och uppgift 4 sidan 160

Läxa till 3 oktober/Anette

Klass 4

Läxa: Geografiboken sidan 10 och arbetsboken sidorna 4-5

Klass 7

Läxa: I Plus lärobok sidorna 70-73 och ni gör uppgifterna 1-5 på sidan 73.

Klass 9

Läxa: Läs sidorna 152-154 och gör uppgiften 1 på sidan 154

Läxa till 26 september/Anette

Klass 4

Läxa: Ni som var med och fick geografiboken kan läsa sidan 8 i läseboken och sedan göra sidan 3 i arbetsboken.

Klass 7

Läxa: Titta på bilderna på sidorna 140 och 141 i boken och skriv en lite text om en av dem. Använd er fantasi. Tänk på att man kanske kan skriva om vad som finns utanför bilden, vad som hände innan och vad som hände efteråt.

Klass 9

Läxa: Sidorna 107-108 och uppgift 1 på sidan 111.

Läxa till 13 juni/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 166-169 och övn.bok sid.78. Gör även skrivuppgiften längst ner på sidan 76. De skriver något och ritar till.

Klass 3

Läxa: Vi pratade om bilden på sidan 84 i övningsboken. I läxa ska de återigen titta på bilden och skriva en liten berättelse. De ska inte beskriva bilden, utan fantisera.
De ska också göra de fem första av de läsförståelsekort som jag mejlar separat. Ni behöver inte trycka ut, utan de kan skriva svaren i sina i skrivböcker.

Högstadiet

Skriv en text på ca 200 ord där du diskuterar rösträtt. I den första delen, 1/3 av texten, berättar och beskriver du vad rösträtt är. Du kanske behöver googla lite på det. I den andra delen, 2/3 av texten, resonerar du lite om rösträtt utifrån de olika synsätten på kopian. Välj de som är lättast att skriva om, kanske tre stycken. Du beskriver alltså varför de flesta är för rösträtt när det t ex gäller pengar eller förnuft. Varför kan det finnas en del som tycker annorlunda? Försök att förklara båda sidor.
Lägger också upp en länk till en quiz som finns på sidan Fira demokratin. Gör gärna den. Svaren finns på sidorna och då lär ni er mycket om demokratin. Om ni inte kan ladda ner dokumenten här, gå till Google Classroom.

http://RÖSTRÄTT.docx

https://firademokratin.riksdagen.se/quiz/testa-dina-kunskaper-om-demokrati/

Läxa till 6 juni/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 160-165 och övningsbok sid. 76-77

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 182-189 och övningsbok sid. 95-96

Högstadiet

Berätta om ”ert” politiska parti. Ta reda på lite om dess historia och vad deras mål är. Det är en muntlig uppgift och ni får gärna förbereda en powerpointpresentation som vi kan dela på skärmen. Titta också på videon från Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/upplev/

Läxa till 30 maj/Anette

Klass 1

Texterna är nu lite längre, så läs gärna för dem en gång annars kan det kännas lite svårt.  Låt dem sedan läsa en gång själva högt.

Läxa: Läsebok sidorna 154-159  och övningsboken sidan 72-73

Klass 3

De hade jobbat gjort fina texter om sina djur. De är jätteduktiga på det muntliga.

Läxa: Läseboken sidan 154-159 och övningsboken sidan 75.  De gör också skrivuppgiften längst ner på sidan 75.

Högstadiet

Vi pratade om monarki och republik.

”Det finns två slags statsskick: monarki och republik. De kan inte kombineras med varandra, utan är oförenliga. Övriga statsskick betraktas i regel som olika varianter av dessa två ursprungliga.
Med monarki menas att landet har en kung eller drottning som statschef. Kungamakten är i regel ärftlig.
I en republik saknar staten kung och drottning och har istället en folkvald regeringschef (t.ex. en statsminister eller president) som statschef.
Runt om i världen förekommer många olika statsskick – från renodlade monarkier, som Saudiarabien, till utpräglade republiker som USA. Dessa är ofta knutna till varierande uppfattningar om demokrati.
Vissa stater har en konstitutionell monarki, som till exempel Sverige. Det innebär att staten formellt är en monarki men att monarken saknar politisk makt. I andra fall kan man ha en republik, men där istället den valda statschefen har begränsad politisk makt. Ett sådant exempel är Tyskland.”

https://urplay.se/program/205466-fatta-sveriges-demokrati-monarki-eller-republik

Läxa: Titta på programmet och skriv sedan en text där du resonerar om skillnaden mellan monarki och republik, fördelar och nackdelar. Gör en liten inledning och också en avslutning där du skriver din egen åsikt, där du tar ställning. Skriv ca 150 ord.