Alla inlägg av Anette

Läxa till 13 juni/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 166-169 och övn.bok sid.78. Gör även skrivuppgiften längst ner på sidan 76. De skriver något och ritar till.

Klass 3

Läxa: Vi pratade om bilden på sidan 84 i övningsboken. I läxa ska de återigen titta på bilden och skriva en liten berättelse. De ska inte beskriva bilden, utan fantisera.
De ska också göra de fem första av de läsförståelsekort som jag mejlar separat. Ni behöver inte trycka ut, utan de kan skriva svaren i sina i skrivböcker.

Högstadiet

Skriv en text på ca 200 ord där du diskuterar rösträtt. I den första delen, 1/3 av texten, berättar och beskriver du vad rösträtt är. Du kanske behöver googla lite på det. I den andra delen, 2/3 av texten, resonerar du lite om rösträtt utifrån de olika synsätten på kopian. Välj de som är lättast att skriva om, kanske tre stycken. Du beskriver alltså varför de flesta är för rösträtt när det t ex gäller pengar eller förnuft. Varför kan det finnas en del som tycker annorlunda? Försök att förklara båda sidor.
Lägger också upp en länk till en quiz som finns på sidan Fira demokratin. Gör gärna den. Svaren finns på sidorna och då lär ni er mycket om demokratin. Om ni inte kan ladda ner dokumenten här, gå till Google Classroom.

http://RÖSTRÄTT.docx

https://firademokratin.riksdagen.se/quiz/testa-dina-kunskaper-om-demokrati/

Läxa till 6 juni/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 160-165 och övningsbok sid. 76-77

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 182-189 och övningsbok sid. 95-96

Högstadiet

Berätta om ”ert” politiska parti. Ta reda på lite om dess historia och vad deras mål är. Det är en muntlig uppgift och ni får gärna förbereda en powerpointpresentation som vi kan dela på skärmen. Titta också på videon från Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/upplev/

Läxa till 30 maj/Anette

Klass 1

Texterna är nu lite längre, så läs gärna för dem en gång annars kan det kännas lite svårt.  Låt dem sedan läsa en gång själva högt.

Läxa: Läsebok sidorna 154-159  och övningsboken sidan 72-73

Klass 3

De hade jobbat gjort fina texter om sina djur. De är jätteduktiga på det muntliga.

Läxa: Läseboken sidan 154-159 och övningsboken sidan 75.  De gör också skrivuppgiften längst ner på sidan 75.

Högstadiet

Vi pratade om monarki och republik.

”Det finns två slags statsskick: monarki och republik. De kan inte kombineras med varandra, utan är oförenliga. Övriga statsskick betraktas i regel som olika varianter av dessa två ursprungliga.
Med monarki menas att landet har en kung eller drottning som statschef. Kungamakten är i regel ärftlig.
I en republik saknar staten kung och drottning och har istället en folkvald regeringschef (t.ex. en statsminister eller president) som statschef.
Runt om i världen förekommer många olika statsskick – från renodlade monarkier, som Saudiarabien, till utpräglade republiker som USA. Dessa är ofta knutna till varierande uppfattningar om demokrati.
Vissa stater har en konstitutionell monarki, som till exempel Sverige. Det innebär att staten formellt är en monarki men att monarken saknar politisk makt. I andra fall kan man ha en republik, men där istället den valda statschefen har begränsad politisk makt. Ett sådant exempel är Tyskland.”

https://urplay.se/program/205466-fatta-sveriges-demokrati-monarki-eller-republik

Läxa: Titta på programmet och skriv sedan en text där du resonerar om skillnaden mellan monarki och republik, fördelar och nackdelar. Gör en liten inledning och också en avslutning där du skriver din egen åsikt, där du tar ställning. Skriv ca 150 ord.

Läxa till 23 maj/Anette

Klass 1

Vi har nu gått igenom alla bokstäver i alfabetet.  Läsläxan kommer hädanefter att bli lite längre texter, inga blå rutor.

Läxa: Läsebok sidorna 150-153 och övningsbok sidan 72 – 73.  Skriv några meningar om clownen (se länk)

EN CLOWN

Klass 3

De läser alla jättebra nu och deras skrivuppgifter var mycket bra.  De är så duktiga!

Läxa: De läser om djuren i övningsboken på sidorna 87-91.  De väljer ett djur.  De får naturligtvis även välja ett annat djur än de som finns i boken.  De gör skrivuppgiften på sidan 86 i övningsboken.

Högstadiet

Läxan finns på Google Classroom.  Ni skriver alltså om ett land som ni väljer själva.  Ni skriver om statsskick och om annat som t ex geografi, klimat, handel.  Läxan finns även här:

Hemuppgift Högstadiet

 

 

Läxa till 16 maj/Anette

Klass 1

Läxa:  Läsebok sidorna 143-145,  övningsbok sid. 71 och den nya bokstaven Xx i bokstavsbok och skrivbok.  Skrivövning:  Rita en häxa och skriv några meningar om den. Häxan 1

Klass 3

Läxa:  Läsebok sidorna 166-169  och övningsboken sidan 81.  Gör också skrivuppgiften på sidan 81.  Skriv i din skrivbok.

Högstadiet

Vi ska nu börja med lite samhällskunskap och går vidare till serien Fatta Sverige. Inför det första programmet kan du fundera på följande begrepp.  Vet du vad de betyder?

Diktatur, demokrati, enpartistat, flerpartistat, teokrati, parlamentarism, monarki, republik, president, statsminister, premiärminister och statschef.

https://urplay.se/serie/205472-fatta-sveriges-demokrati

Läxa:  Baserat på det vi gjorde på lektionen, skriv en argumenterande text.  Välj bland dessa ämnen:

Hundar är bättre än katter. 

Alla elever borde ha skoluniform. 

Vi borde lära oss fler språk i skolan. 

Titta på de här dokumentet om hur du organiserar och skriver din text,

Argumenterande text Klass 6

Läxa till 9 maj/Anette

Klass 1

Till nästa gång arbetar de med bokstaven Cc i bokstavsbok och skrivbok.  De läser också sidorna 139 till 141 i läseboken och gör sidan 70 i övningsboken.  De kan också skriva några meningar om vad de gör på sin fritid, rita till och läsa upp för oss nästa gång.

Vad gör du på din fritid

Klass 3

Till nästa gång läser de sidorna 162 till 165 i läseboken och gör sidan 80 i övningsboken.  De gör även skrivuppgiften längst ner på sidan 80.

Här har ni också en text om vitsippor.  Den ena sidan är lite svårare, den andra enklare.  Jag vill att de läser den och sedan skriver en liknande text om en annan blomma som de väljer själva.  De skriver i sin skrivbok och läser upp för oss på lördag.

lektion-se_9537_VITSIPPA

Högstadiet

Fundera på det som vi pratade om i lördags och filmen som ni tittade på.  Skriv sedan ett mejl/brev till någon som ska flytta från Sverige till Grekland och förklara vad han eller hon behöver tänka på.  Vad är det för skillnader i hur vi tilltalar varandra?  Vad är artigt? Vad är oartigt? Skriv ca 120 ord.

Sedan kan du titta på nästa program i serien om språk.  Innan du tittar, fundera på vad det betyder att diskutera, hur man gör och när man brukar göra det.

https://urplay.se/program/205379-basta-babblet-diskutera-mera

Läxa till 2 maj/Anette

Klass 3

Ni fortsätter att jobba med Mozart och svarar på de två första frågorna på sidorna 67 och 68 i övningsboken.  Vi gör ordövningenpå sidan 67  och korsordet på sidan 68 tillsammans nästa gång.

Om ni får tid över, kan ni också göra den här läsförståelseövningen.  Ni behöver inte trycka ut, utan läs på skärmen och skriv i skrivboken.

Läsförståelse 2

Barnen kan också lyssna på programmet Bråkorkestern.  Det är för små barn, men det är kul ändå.  https://urplay.se/program/193273-brakorkestern-klassisk-musik

Klass 1

Arbeta med bokstaven P  i boksavsbok och skrivbok.  Läs sidorna 135 och 136 i Läseboken och gör sidna 69 i övningsboken.

De kan också göra den här skrivuppgiften.  Mitt gosedjur

Högstadiet

Kolla på Google Classroom.

Läxa till 25 april/Anette

Klass 1

Läxa: Jobba med den nya bokstaven Dd i bokstavsbok och skrivbok.  Läs sidorna 131-132 i din läsebok och gör gärna sidan 68 i din övningsbok.

Klass 3

Läxa:  Läsebok sid. 156161 och sid. 78 i övningsboken

Högstadiet

Kolla uppgifter på Google Classroom.

Läxa till 11 april/Anette

Klass 1

Ni får gärna jobba vidare i övningsboken med era barn.  Läs gärna i läseboken också.  Nästa gång ska de få läsa lite mer.  Vi ihann inte gå igenom alla bokstäverna de gjort idag, men vi tar det nästa gång.

Ni kan gärna titta på detta avsnitt i Livet i Bokstavslandet.

https://urplay.se/program/178144-livet-i-bokstavslandet-rymden-ar-oandlig

Läxa:  Läseboken sid. 127-128.  Bokstavsbok/skrivbok: Yy

Klass 3

Vi gick igenom vad de gjort i övningsboken, men hann inte allt.  Vi arbetade också med j-ljudet på sid. 60-61 i övn.boken.

Om de vill titta på något, finns den här serien från ur.se som kanske kan vara kul även om de inte har slöjde eller teknik i sina skolor.

https://urplay.se/serie/208140-makeriet

Läxa:  Läsebok sid. 152-155 och övn.bok sid. 76-77

Högstadiet

De tittar på filmen och svarar på frågorna.  De skriver ner sina svar , men vi går igenom det muntligt nästa gång.  De ska också skriva en insändare med titeln ”Alla bör lära sig flera språk!” Insändaren skickar de till mig på mejl eller lägger upp i Google Classroom.

https://urplay.se/program/205375-basta-babblet-kanslosprak

Uppgifter till Känslospråk

 

 

Läxa/Anette

Klass 1

Hjälp gärna barnen att fortsätta lästräna!  Ni kan jobba med bokstäverna U, G och J i bokstavsböckerna och arbeta med dessa i läseboken.  Det som är viktigt är de blå rutorna och de sidor som är markerade med ett A uppe i vänstra hörnet.  Prata mycket med barnen om vad de ser på bilderna i boken.  Låt dem bläddra själva och läsa det de kan.  Alla barnen i gruppen har knäckt läskoden, vilket är väldigt roligt.  Om ni vill, kan ni låta dem jobba i övningsboken, men då behöver de lite mer hjälp.  Ni kan gärna låta dem skriva meningar till bilder.  Hitta bilder i böcker och låt dem skriva vad de ser, t ex en bild på en bil och så kan de skriva ”Jag ser en bil” eller ”Bilen är röd.”

De kan gärna titta på en serie från ur.se som heter Livet i bokstavslandet.  Vi har sett några av dessa, och de gillar dem.  Jättebra lästräning! Här är länken till den.

 

https://urplay.se/program/178137-livet-i-bokstavslandet-alfabetet

Om ni har tid, kan ni alltid fortsätta och titta på Alfons.  Ni kan hitta flera avsnitt på nätet.  Här är ett.

https://www.svtplay.se/video/2047398/alfons-aberg/del-4-32

Klass 3

Jag skickar er läxor för två veckor framåt.  Ni kan hjälpa barnen med läsning och ni kan dela upp det på två dagar om det är för långt.

Vecka 1: Ni kan läsa sidorna 112-115 i läseboken och göra sidorna 62 och 63 i övningsboken.

Vecka 2: Ni kan läsa sidorna 130-137 i läseboken och göra sidorna 69 och 70 i övningsboken.

Ni kan gärna titta på programmet som heter De yttersta barnen som handlar om barn i olika delar av Sverige.  Innan de tittar får ni gärna visa dem på en karta var platsen ligger.  Vi har tittat på det första programmet, men de kan gärna se det igen.  Det finns en del svåra ord, så det vore en bra idé att titta tillsammans.  Här är länken till det.

 

https://urplay.se/serie/200119-de-yttersta-barnen

Titta gärna på andra svenska barnprogram.  Om ni gillar läskiga grejer, tycker jag Spookys är kul.  Här är länken till den.

https://www.svtplay.se/video/25201638/spookys/spookys-sasong-1-finns-det-spoken-pa-riktigt?start=auto

Högstadiet

Ni ska arbeta med en serie som heter Härifrån till hållbarheten.  Ni tittar på programmet och svarar på frågorna i er skrivbok.  Om vi inte ses på länge, kommer jag att be er fotografera sidorna i skrivboken så att ni kan skicka till mig för rättning.  Jag skickar arbete för två veckor till att börja med.  Ni får en länk till programmet och en länk med ett separat papper med frågor.

Vecka 1:  Prylar

https://urplay.se/program/200281-harifran-till-hallbarheten-prylar

Prylar

Vecka 2:  Vattenbrist

https://urplay.se/program/200284-harifran-till-hallbarheten-vattenbrist

Vattenbrist