Alla inlägg av Anette

Läxa till 20 mars / Helena

Åk 1

Vi tittade på Bästa bokstaven: U | UR Play

Vi hittade ord på u: U u

Uggla, hus, ut, mus, hur, kul

Öva på att beskriva bilden på svenska s. 114: en uggla med glasögon läser en bok, en fågel på en gren, en mus klättrar, en fisk, en grävling, en snigel

I Bokstavsboken gör ni: Bokstaven U u s. 66-68

Läseboken Läste vi s. 114-115, 84-87,  Öva på hemma s. 90-93

I övningsboken gör ni sidorna: 50-51

Vi tiitade på: (122) Spöket Laban — Bullar och Bång – FILM (SVENSKT TAL) (tv-nostalgi) – YouTube

Grupp kl 10 (tidigare 9-10.30)

Vi läste läxan s. 162-163

Vi svarade tillsammans på frågorna

1 vad är det för dag?

2 Vad visar Olson?

3 Vad ser man i filmen?

4 Varför ser fröken ledsen ut?

5 Vad gör Tor?

6 Vad ska han tänka ut imorgon?

7 Vad ska han göra imorgon?

Vi beskrev bilden på s. 162

Öva på att berätta om bilden på s. 162: Barnen tittar på Olsons film. De skrattar. De har en projektor som visar filmen. Filmen visar fröken som kramas.

Vi läste s 164-165 och pratade om bilden på s. 164-165

Svara på frågorna:

1 vad är det för dag?

2 Vad är det för väder?

3Vad gör Tor?

4 Vad händer då?

5 Vem har gjort en volt?

6 Vad har Tor för ide?

Vi tittade på: Nicke Nyfiken 🐵 Liten fisk i Liten Damm 🐵 Tecknad Film för Barn 🐵 Helt Avsnitt – YouTube

Åk 2

Läsläxa: s. 120-127

Övningsboken s. 69-70, 72-73

Lyssna på del 1 av snöstormen: Sluka svenska!: Snöstormen, del 1 | UR Play

Måla en bild som visar vad ni lyssnat på.

Grupp kl 12 (tidigare 12-13.30)

Vi lyssnade på del 2: Sluka svenska!: Latte i lådan, del 2 | UR Play

Lyssna gärna på del 1 igen: Sluka svenska!: Latte i lådan, del 1 | UR Play

Svara på frågorna:

Kapitel 5: Vad händer i början?

Vad har Klara skrivit på lappen?

Vad får Joel för bra ide?

Kapitel 6: Vad gör Lotto på gården?

Vad hör de, Vad är det för djur?

Vad skulle de vilja ha?

Kapitel 7: Vad gör Kamal i sitt rum?

Varför tror Kamal att Klara ska bli arg?

Kapitel 8: Vem ringer till Kamal?

Vad säger Klara till Kamal?

Vart går Kamal?

Grupp kl 13 (tidigare 13.30-15.00)

Vi har ett google classroom till gruppen med allt material.

Läxan står där.

Läxa till 20 mars/Anette

Klass 4

Läxa: Geografiboken s. 148-149 och Arbetsboken s. 52 (Härjedalen).

Geografiboken s. 74-75 och Arbetsboken s. 23, uppgifter 3-7 (Djur och växter på stranden).

Klass 7

Läxa: Ni tittar på den tredje filmen om EU igen och svarar skriftligt på frågorna. Länken till filmen och frågorna har ni här nedan.

https://urplay.se/program/211078-fatta-eu-samarbete

Klass 9

Ni jobbar vidare med de läxor ni ännu inte lämnat in. Om ni inte minns, kan ni titta på Goggle Classroom under Uppgifter.

Läxa till 6 mars / Helena

Åk 1

Vi tittade på Bästa bokstaven: H | UR Play

H h

Öva på att beskriva bilden på svenska s. 110 vi ser en flicka på en häst, en sjö, en hare, en fågel i ett träd

Vi hittade ord på H: höna, häst, hav, hosta, Helena, hare, humla, han, hon

I Bokstavsboken gör ni: Bokstaven Hh s. 63-65

Läseboken Läste vi s. 110 och 111, 80-83,  Öva på hemma s. 84-87

I övningsboken gör ni sidorna: 48-49

Vi tiitade på (74) Nicke Nyfiken 🐵 Charlie går i Skolan 🐵 Tecknad Film för Barn 🐵 Helt Avsnitt – YouTube

Grupp kl 10 (tidigare 9-10.30)

Vi kontrollerade läxan: s 160,

Svara på frågorna: 1 Vad leker alla på resten?, 2 Vad ska Olson bli?, 3 Vad vill Siv bli?, 4 Vad vill Sven bli?, 5 Vad säger Tor att han kan?, 6 Vilka konster kan han? 7 När ska han visa sina konster?, Varför kan han inte visa sina konster nu?

Vi läste s. 162-163

Svara på frågorna

1 vad är det för dag?

2 Vad visar Olson?

3 Vad ser man i filmen?

4 Varför ser fröken ledsen ut?

5 Vad gör Tor?

6 Vad ska han tänka ut imorgon?

7 Vad ska han göra imorgon?

Lär er orden: ser ut, ledsen – glad, tycker synd om , tror, dör ut, en kram, hur då, tänka ut

Öva på att berätta om bilden på s. 162: Barnen tittar på Olsons film. De skrattar. De har en projektor som visar filmen. Filmen visar fröken som kramas.

Vi tiitade på  (74) Nicke Nyfiken 🐵 Charlie går i Skolan 🐵 Tecknad Film för Barn 🐵 Helt Avsnitt – YouTube

Åk 2

Läsläxa: s. 114-119

Övningsboken s. 66-68

Högläsning: Hotellmysteriet kapitel 1-3

Grupp kl 12 (tidigare 12-13.30)

Vi lyssnade på: Sluka svenska!: Latte i lådan, del 1 | UR Play

Läs orden på s. 10 och textrutan längst upp på s. 11 och svara på de tre frågorna:

208704-2_ArbetsbladKamal.pdf (ur.se)

Grupp kl 13 (tidigare 13.30-15.00)

Vi har ett google classroom till gruppen med allt material.

s. 14-19

läxa D sid 15, I sidan 18 och Skriv sidan 19

Läxa till 6 mars/Anette

Klass 4

Läxa:

Läs om Ångermanland på sidorna 146 och 147 och gör sidan 51 i Arbetsboken.

Läs också om vattensalamandern och dammsnäckan, sidorna 59 och 62-63.

Välj ett av djuren och rita och skriv. När ni skriver om ett djur kan ni tänka på dessa frågor: Hur ser det ut? Var lever det? Vad äter det? Hur många ungar får det? Vad finns det för faror för djuret? Finns det något annat som är speciellt med djuret (se sidan 2 i Arbetsboken). När ni har ritat och skrivit, skickar ni det till mig på mejlen. Om ni skriver för hand, tar ni en bild av sidan och skickar den och om ni skriver på datorn, kan ni skicka det direkt. Ni kan gärna skicka det ni ritat i ett separat mejl. Jag har fått så fina teckningar, och det är roligt att få fler!

Klass 7

Titta på programmet om EU och handel igen och svara skriftligt på frågorna på dokumentet.

https://urplay.se/program/211077-fatta-eu-handel

Klass 9

Ni jobbar vidare med de läxor ni inte har gjort. Titta på Google Classroom om ni inte har noterat det. Glöm inte att läxorna ska vara inne innan vårt lov den 13 mars.

Läxa till 27 februari / Helena

Åk 1

I Bokstavsboken gör ni: Bokstaven B s. 60-62

Läseboken Läste vi s. 106-107 och 76-77,  Öva på hemma s. 80-83

I övningsboken gör ni sidorna: 46-47

Vi tiitade på (74) Nicke Nyfiken 🐵 Charlie går i Skolan 🐵 Tecknad Film för Barn 🐵 Helt Avsnitt – YouTube

Grupp kl 10 (tidigare 9-10.30)

Vi kontrollerade förra läxan  s. 157 och svarade på frågorna: 1 Vad gör Lump i väskan? 2 Vad ser han inte? 3 När vaknar han? 4 Hur många hundar har damen? 5 Vad gör mannen med fiolen? 6 Vad gör hundarna när mannen spelar? 7 Vad gör lump?

Vi läste s. 158-159 och svarade på frågorna:

1 Vad gör damens hundar?, 2 Vad ropar damen?, 3 Vad frågar hon?, 4 Vad säger Lump?, 5 Vad säger hundarna?

1 Vad gör Lump?, 2 Vem har lärt honom att dansa? 3 Vad vill direktören? 4 Vad säger Tor?

Vi läste s 160,

Svara på frågorna: 1 Vad leker alla på resten?, 2 Vad ska Olson bli?, 3 Vad vill Siv bli?, 4 Vad vill Sven bli?, 5 Vad säger Tor att han kan?, 6 Vilka konster kan han? 7 När ska han visa sina konster?, Varför kan han inte visa sina konster nu?

Vi tiitade på  (74) Nicke Nyfiken 🐵 Charlie går i Skolan 🐵 Tecknad Film för Barn 🐵 Helt Avsnitt – YouTube

Åk 2

Läsläxa: s. 99-111 i läseboken, s. 112 sj-ljudet Eftersom sagan är lång har jag sat till barnen att de inte behöver läsa allt själva utan de kan be en vuxen läsa för dem.

Övningsboken s. 60-65

Grupp kl 12 (tidigare 12-13.30)

Vi lyssnade på del 3 av LasseMaja

LasseMaja och Galoppmysteriet, del 3: En lucka i golvet 7 augusti 2019 kl 18.43 – LasseMaja i Barnradion | Sveriges Radio

Svara på frågorna när ni lyssnar hemma:

1 Hur mycket har Dino vunnit?, 2 Vad är skummt?, 3 Har någon fuskat?, 4 Hur mycket vann Sara?, 5 Vad hände med de andra hästarna?, 6 Vad gör Uno Svan?, 7 Vad är en spilta?, 8 Vad har Ragnar lovat Uno?, 9 Vad har Sylvester hittat i golvet?, 10 Vad finns det i luckan?, 11 Vad har Blacken för hästskor?

Skriv en instruktion. S. 52-53 i boken

Grupp kl 13 (tidigare 13.30-15.00)

Vi har ett google classroom till gruppen med allt material.

s. 10-13,

läxa D sid 10, G sidan 11 och B sidan 12

Läxa till 27 februari/Anette

Klass 4

Vi gick igenom läxaon och läste sedan om sjöar, sidorna 60-61 och 64-65.

Läxa: Läs sidorna 60-61 och 64-65 i Geografiboken igen och gör 3 och 4 på sidan 21 i Arbetsboken. Rita gärna en bild oav trana. Ni kan fotografera den och skicka den stillsammans med era fjälrilar.

Klass 7

Titta på programmet om EU igen och gör uppgifterna på dokumentet.

https://urplay.se/program/211079-fatta-eu-beslutsprocessen

Klass 9

Gör de läxor ni inte skickat in ännu! Lägg upp dem på Classroom. När det gäller skrivutmaningen, arbetar ni i samma grupper som förut. Annki kommer att lägga upp instruktioner på Classroom.

Dansar Elias (3 uppgifter) till 5 mars.

Er dokumentär till 12 mars

Ert reportage till 12 mars. Läroboken sidan 297.

https://urplay.se/program/200655-orka-plugga-textgenrer-reportage

Skrivutmaningen (CV och personligt brev) till 5 mars.

Uppgifter/Inte Friluftsdag

Vi vill gärna att våra elever skickar in sina bidrag, så att vi lite senare kan sammanställa allt och göra en liten utställning. Klass 7-9 skickar in sina bidrag till en tävling som vi också kommer att publicer. Vi vill ha bidragen senast den 27 februari.

Klass 1-3

Björn berättade en saga om en flicka och hennes himlabrev. Flera av er ritade och målade till sagan och ni kanske också funderade på vad ett himlabrev kan innehålla. I sagan innehöll himlabreven bara tre ord:

  1. Var inte rädda!
  2. Du är älskad.
  3. Du är förlåten

Fotografera den bild du ritat eller målat och skicka till oss på mejlen. Och om du har tre ord som du skulle vilja skriva i ett himlabrev till någon du älskar eller någon du vill trösta, skriv ner dem också.

Klass 4-6

Vi tittade på de fyra filmerna från Nationalmuseum och eleverna fick uppgifter till de tre första.

Film 1: Rita eller måla hur en staty av en modern idrottsman eller idrottskvinna skulle se ut. Tänk på de statyer vi såg i filmen

Film 2: Kuriosa. Rita och berätta om dina egna, eller någon annans, kuriosa, alltså det som d, eller någon annan, samlar på eller som du skulle vilja samla på.

Film 3: Här tittade vi på Rembrandts självporträtt och även på andra porträtt. Måla ditt självporträtt, eller ett porträtt av någon annan. Använd byertspenna, färgpennor eller målarfärg, vilket du vill.

Här har du länken till filmerna: https://www.nationalmuseum.se/aktiviteter/aktiviteter-f%C3%B6r-barn-och-familj/museet-online-f%C3%B6r-barn

Här har ni också några bilder ni kan studera av olika svenska idrottsstjärnor. Så ni k an få inspiration för den första uppgiften, Zlatan, Charlotte Kalla, Duplantis och Sara Sjöström.

Zlatan
Charlotte Kalla
Duplantis
Sara Sjöström

Klass 7-9

Vi tittade på filmerna från Tekniska muséet om Gissa saken. Er uppgift är att fotografera en märklig sak, eller en detalj av en sak, och sedan ge oss tre alternativ som vi kan gissa på.

Ni får gärna spela in det också och göra något som liknar det vi tittade på.

Här har ni länken så att ni kan titta på filmerna igen och kanske även de andra som vi inte tittade på idag.

https://www.tekniskamuseet.se/pa-gang/gissa-saken/

Läxa till 20 februari / Helena

Åk 1

Vi tittade på Bästa bokstaven: B | UR Play

Vi hittade ord på Bb: B b

Bläckfisk, båt, bra, bravo, bok, ben, barn

I Bokstavsboken gör ni: Bokstaven B s. 57-59

Läseboken Läste vi s. 100-101 och 70-73. Öva på hemma s. 76-77, 80-81

I övningsboken gör ni sidorna: 42-45

Vi tiitade på (14) Nicke Nyfiken 🐵Djungelgym 🐵Tecknad Film för Barn 🐵Helt Avsnitt – YouTube

Läxa: Måla bokstaven B

Grupp kl 10 (tidigare 9-10.30)

Vi kontrollerade förra läxan  s. 157 och svarade på frågorna: 1 Vad gör Lump i väskan? 2 Vad ser han inte? 3 När vaknar han? 4 Hur många hundar har damen? 5 Vad gör mannen med fiolen? 6 Vad gör hundarna när mannen spelar? 7 Vad gör lump?

Vi läste s. 158-159

1 Vad gör damens hundar?, 2 Vad ropar damen?, 3 Vad frågar hon?, 4 Vad säger Lump?, 5 Vad säger hundarna?

1 Vad gör Lump?, 2 Vem har lärt honom att dansa? 3 Vad vill direktören? 4 Vad säger Tor?

Vi tiitade på (14) Nicke Nyfiken 🐵Djungelgym 🐵Tecknad Film för Barn 🐵Helt Avsnitt – YouTube

Läxa: Måla lump som dansar.

Åk 2

Läsläxa: s. 90-97 i läseboken

Övningsboken s. 55-59

Vi pratade om galoppmysteriet del 4 och 5

LasseMaja och Galoppmysteriet, del 3: En lucka i golvet 7 augusti 2019 kl 18.43 – LasseMaja i Barnradion | Sveriges Radio

Vi lyssnade på Billy i skolan: Billyböckerna: Billy i skolan 2 september 2019 kl 18.43 – Sagor i Barnradion | Sveriges Radio

Läxa: Måla ett vykort

Grupp kl 12 (tidigare 12-13.30)

Vi lyssnade på del 2 av LasseMaja

Lyssna på LasseMaja och Galoppmysteriet, del 1: Lollipop, Blacken, Raket och Vännen 5 augusti 2019 kl 18.43 – LasseMaja i Barnradion | Sveriges Radio

Svara på frågorna när ni lyssnar hemma: 1 Varför är L&M på galoppbanan?, 2 Hur många ska tävla?, 3 Vd gör Miranda?, 4 Vem är Sylvester?, 5 Hur mycket får den som vinner loppet?, 6 Vem är Sara?, 7 Varför tävlar hon?, 8 Vem är Ture Modig?, 9 Vilka tävlar?,

Del 2: Vad händer med hästarna som tävlar?, Vem vinner?, Vad tycker L&M är skumt?

Skriv en text om ett djur: Vad är det för djur, vilken familj/grupp tillhör det, Var lever djuret, vad äter det, hur ser det ut, annan intressant information.

Läxa: Måla loppet som vi lyssnade på. Gör en teckning och maila den till mig.

Grupp kl 13 (tidigare 13.30-15.00)

Vi läste: Individers och gruppers identitet och relationer | Samhällskunskap | SO-rummet (so-rummet.se)
Skola, vänner och fritid, vem är normal?, att leva tillsammans, familjen

Läxa: Svara på fråga 8 och nr 1 fundera och diskutera.

På mejlen har ni fått två pdf filer, läs sidorna 8, 9 , halva 10 och halva 12 som vi gjorde på lektionen. svara på frågorna på s. 10 och 12

Läxa till 20 februari/Anette

Klass 4.

Den 13 februari har vi ”friluftsdag”, men på ett annat sätt. Vi kommer att skicka ut ett schema för ett specialprogram till nästa lördag.

Läxa: Geografiboken s. 142-145 och Arbetsboken s. 49-50. Arbeta vidare med er fjärilsteckningar till vår fjärilsutställning. Här har ni sidan med fjärilar:

https://www.wildlifegarden.se/levande-tradgard/fjarilskola

Klass 7

Ingen läxa till den 13 februari.

Läxa till 20 februari: Skriv ett referat av texten Vargen i Norden på s. 174-176. Skriv gärna på datorn och lägg upp på Google Classroom. Skriv referatet på det sätt vi gick igenom i klassen, och här har ni också en länk till en kort film om hur man skriver ett referat, ifall ni behöver repetera. https://www.youtube.com/watch?v=aJMI7dpZ72I

Klass 9

Den 13 februari kommer vi att ha en annan typ av lektion. Ni får information under veckan.

Läxa till 20 februari: Uppgift 1 på s. 289 i läroboken. Fundera på ämne. Hitta någon att intervjua, det behöver inte vara en klasskompis. Ni kanske har någon släkting? Någon vän i Sverige? Någon vän på er skola? Mormor, , farfar, faster etc Intervjuar ni på ett annat språk, måste ni översätta till svenska. Skriv ner frågor och svar. Spela gärna in intervjun för då kan ni gå tillbaka och lyssna om det är något ni missat. Skriv ner frågor och svar och lägg u pp på Classroom.

Läxa till 6 februari / Helena

Åk 1

Vi tittade på Bästa bokstaven: Å | UR Play

Vi hittade ord på Åå: ål, 8 åtta, ålar, åsna, åka, åska

I Bokstavsboken gör ni: Bokstaven Å s. 54-56

Läseboken Läste vi s. 95-96 och 62-63, 66-67, 70. Öva på hemma s. 70-73

I övningsboken gör ni sidorna: 38-41

Vi tiitade på (14) Nicke Nyfiken 🐵Djungelgym 🐵Tecknad Film för Barn 🐵Helt Avsnitt – YouTube

Grupp kl 10 (tidigare 9-10.30)

Vi kontrollerade förra läxan  s.154-157

Läs sidan 157 noga så att du kan svara på frågor nästa gång.

Svara på frågorna: 1 Vad får pappa av mamma? 2 Vad trollar Mister Mystiqo fram? 3 Vad är plötsligt borta? 4 Vem har trollstaven? 5 Varför ser Mister Mystiqo sur ut?

Vi tiitade på (14) Nicke Nyfiken 🐵Djungelgym 🐵Tecknad Film för Barn 🐵Helt Avsnitt – YouTube

Åk 2

Läsläxa: s. 86-89 i läseboken

Övningsboken s. 53-54

Vi pratade om galoppmysteriet del 1 och 2 som ni lyssnade på till idag och vi lyssnade på del 3

LasseMaja och Galoppmysteriet, del 3: En lucka i golvet 7 augusti 2019 kl 18.43 – LasseMaja i Barnradion | Sveriges Radio

Lyssna på del 4 och 5 hemma:

LasseMaja och Galoppmysteriet, del 4: Kladdiga skor 8 augusti 2019 kl 18.43 – LasseMaja i Barnradion | Sveriges Radio

LasseMaja och Galoppmysteriet, del 5: Enkel matematik 9 augusti 2019 kl 18.43 – LasseMaja i Barnradion | Sveriges Radio

Grupp kl 12 (tidigare 12-13.30)

Vi kontrollerade svaren på frågorna till texten om Lodjur:

1 Var lever lodjur? 2 Hur stora blir de? 3 Hur mycket kan de väga? 4 Varför har de stora tassar? 5 Vad heter lodjur på latin? 6 Hur många ungar föder honan? 7 Vad äter lodjuren?

Vi skrev tillsammans en liten text om lodjur och beskrev hur de ser ut.

Vi läste om Vargen, Skriv själva hur vargen ser ut.

Lyssna på LasseMaja och Galoppmysteriet, del 1: Lollipop, Blacken, Raket och Vännen 5 augusti 2019 kl 18.43 – LasseMaja i Barnradion | Sveriges Radio

Grupp kl 13 (tidigare 13.30-15.00)

Vi läste: Individers och gruppers identitet och relationer | Samhällskunskap | SO-rummet (so-rummet.se)
Skola, vänner och fritid, vem är normal?, att leva tillsammans, familjen

Läxa: Svara på fråga 6  och 7

Titta på: del 4 av Geografens testamente – Norden: Fjällens rike | UR Play