Läxa till 7 december/Anette

Klass 1 Läxa: Läsebok sid. 59, blå rutan, och sidorna 60 och 61.  Skriv Vv i skrivboken. Klass 3 Läxa: Läsebok sid. 54-61 (repetition) och sidorna 36-37 i övningsboken. (Skriv repliker!) Högstadiet Välj en sakprosetext.  Gör en tankekarta och skriv…