Εγγραφή

Η εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα γίνεται ως εξής:

  1. Επιλέγετε το τμήμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.
  2. Στέλνετε ένα μήνυμα στο info@svenska.gr με το ονοματεπώνυμό σας και το τμήμα που επιλέξατε, για να μπορούμε να σας στείλουμε περαιτέρω πληροφορίες.
  3. Αφου λάβετε απαντητικό μήνημα με πληροφορίες για τη διαδικασία πληρωμής, κάνετε την κατάθεση της προκαταβολής  αξιας 100 Ευρώ.

Προσοχή!

1) Η προκαταβολή επιστρέφεται μόνο στην περίπτωση που δεν συσταθεί το τμήμα που έχετε επιλέξει.

2) Σε περίπτωση κατάθεσης από λογαριασμό άλλης τράπεζας θα πρέπει η προβλεπόμενη προμήθεια που χρεώνουν οι τράπεζες να επιβαρύνει τον εντολέα.