Allmän information

Här har vi samlat en del punkter som är viktiga för att vår förening ska fungera på bästa sätt och för att eleverna ska få ut mesta möjliga av undervisningen.

Din roll som medlem

För att kunna fortsätta vara en aktiv förening och samtidigt hålla hög standard på undervisningen krävs kontinuerlig dialog mellan medlemmar och styrelse. Det bästa forumet att framföra och ventilera tankar och åsikter är föreningens årsmöte.

Föreningens fortsatta utveckling och bibehållna kontinuitet är viktiga frågor för oss alla. Ditt stöd behövs och kan utgöras av allt från spontana råd och förslag till motioner och föreningsuppdrag.

Registreringsuppgifter

Att tänka på inför terminsstarterna är att föreningen behöver lite registreringsuppgifter för varje elev. Syskon ska lämna in individuella registreringsformulär. Detta bland annat för att kunna hålla föreningens administration på en acceptabel nivå och i slutänden hålla terminsavgiften så låg som möjligt.

Undervisningen

Undervisningstiden är knapp och därför är det nödvändigt att ge barnen läxor. Föräldrarna har en viktig uppgift att se till att läxorna blir gjorda till varje lektion. För bästa studieresultat och av solidaritet mot klassen är det också viktigt att eleverna kommer regelbundet och i tid.

Sponsring

Föreningen är öppen för sponsring. Ta gärna kontakt med styrelsen om Ni är intresserade och kan sponsra på något sätt.