Läxa till 23 januari/Anette

Klass 4

Ni läser sidorna 54-55 i Geografiboken som handlar om rådjur och gör sidan 19 i arbetsboken. Ni behöver inte göra uppgift 10, näringskedjan, för den gör vi nästa gång tillsammans.

Sedan läser ni om Västmanland, sidorna 136-137 i Geografiboken och gör sidan 46 i arbetsboken.

Klass 7

Läs sidorna 130-136 och gör uppgifterna 1-3 på sidan 137. Skriv svaren i din skrivbok. Gör också uppgift 9. Ta reda på fakta om gudarna i Asgård. Välj ut en av dem och skriv en text om honom eller henne. Skriv om egenskaper, relationer till de andra gudarna, vade de har för speciella saker (Tor har t ex Mjölner och sitt bälte), etc. Skriv ca 150 ord och lägg upp på Google Classroom.

Klass 9

Föbered en egen dokumentär. Följ punkterna på sidorna 346-348, alltså 1. Bestäm syfte 2. Bestäm mottagare 3. Samla in fakta 4. Intervjua (om det behövs för din dokumentär) och 5. Skriv manus.

Läxa till nästa gång blir alltså att skriva manuset till dokumentären och lägga upp det på Classroom. Dokumentären behöver naturligtvis inte vara så lång som de ni lyssnat på, men försök att sikta in er på 10 minuter eller så. Nästa gång ska vi titta på era manus och se om ni behöver lägga till, ta bort, rätta etc så att ni kan spela in dem.