Läxa till 16 januari/ Niki

9.00

Barnen vann över fröken på läsutmaningen, men det är en förlust som gör fröken glad. Blir en liten god belöning när vi kan ha lektioner på nära håll.

Barnen läste upp sina recensioner och sedan jobbade vi i samhällsboken s. 24-27.

Läxa: Läs först igenom sidorna 28-29 i samhällsboken och svara sedan på frågorna som vi skrev i skrivboken

10.15

Barnen var duktiga och hade läst mycket så de vann stort över mig. Tror inte att jag någonsin vunnit över den här gruppen, vilket är en plus i kanten för tonåringarna. Det kommer bli en liten god belöning när vi träffas.

Recensionerna som hade skrivits lästes upp och därefter läste vi ur vår högläsningsbok och samtalade lite om det vi läste. Vi började terminen med att jobba med grammatikdelen i Kontakt. Vi arbetade med s.224-226.

Läxa: Kontakt: Gör klart uppgift 2 på s. 226 och uppgift 3 på s. 227.

Åk 1

I dag pratade vi om bokstaven E efter att vi kollat läsläxan. E-ord i bilden: elefant, sebra, fågel, gren, sten, snabel, äter och betar.

Läxa: Läsebok: s. 40-43 E-versen utantill och alla barn läser både A- och B-sidan. Vi läste dem tillsammans och det gick bra, men nu får de läsa texten några gånger så att det finns flyt när de läser.

Bokstavsbok: s. 22-25

Åk 3

Barnen visade och läste ur sina ormböcker. Sedan jobbade vi i övningsboken med synonymer på s. 30 och dubbelteckning på s. 39. Vi tittade även på en sång som handlade om dubbelteckning. Det var några barn som hade läst böcker så det blir även en liten god belöning här.

Läxa: Läsebok: s. 74-76

Övningsbok: s. 43 som handlar om läsläxan och (blomman)sista uppgiften, som är längst ner på s. 30.