Läxa till 9 januari/ Niki

9.00

Vi pratade om hur man skriver en recension och vad man ska tänka på när man skriver en. Innan man börjar skriva är det bra att ha tänkt igenom vad man tycker om boken och varför man tycker så. Du kan skriva i punktform: titel, författare, vilka karaktärer som finns i boken, viktiga händelser, vad tyckte du bäst/sämst om, innan du börjar skriva recensionen. Tänk på att motivera varför du tycker så. I recensionen måste dina åsikter synas.

I slutet spelade vi ett julquiz, vilket gick riktigt bra.

Läxa: Skriv en recension om boken eller sidorna som du har läst på jullovet.

Läsutmaning: Vem kommer att läsa flest sidor, fröken eller barnen? Skriv ner hur många sidor du läser och boken/böckerna måste vara på svenska.

10.15

Mina nobelpristagare berättade om sin erfarenhet av att ha fått nobelpriset. Vi repeterade på vad man ska tänka på när man skriver en recension och vi gjorde en checklista.

I slutet hade vi vår egen Melodifestival och vinnande låt blev Det kommer bli bra av Laley. Jag tyckte att det var kul att Tusen bitar av Björn Afzelius kom på andra plats.

Läxa: Skriv en recension om boken eller sidorna som du har läst på jullovet.

Läsutmaning: Vem kommer att läsa flest sidor, fröken eller barnen? Skriv ner hur många sidor du läser och boken/böckerna måste vara på svenska.

12.00

Det verkar som om de flesta har knäckt läskoden så vi fortsätter att koncentrera oss på läsningen. Barnen ritade och målade en julteckning och vi skrev några julord. Vi tittade och lyssnade på några luciasånger.

Varje år brukar jag utmana mina elever i läsning. Vem kommer att läsa flest sidor? Jag läser vuxenböcker och barnen läser sina böcker. Räkna sidorna som ni också läser för barnen. När vi träffas i januari plussar vi ihop barnens sidor, så det blir klassen mot fröken. Ibland vinner fröken och ibland vinner barnen.

Läxa: Läsebok: 36-39 Läs texten flera gånger. Vi koncentrerar oss på läsningen.

Övningsbok: 25-27

Skrivbok: Skriv ner hur många sidor du läser ur en svensk bok.

13.15

Vi gick först igenom läxan och sedan gick vi igenom nya läxan.

Vi tittade och lyssnade på några luciasånger.

Läxa: Du ska först läsa texten som handlar om huggormar på s. 64-73 i läseboken och sedan ska du följa instruktionerna på hur du ska göra en händelsebok om huggormar, s. 40-41 i övningsboken. Du behöver inte använda informationen som de hänvisar i övningsboken om du inte vill, utan du kan också skriva om något annat du tyckte var intressant i texten om huggormar. Eftersom det ska bli en bok så vill jag att du även ritar bilder till.

Skrivbok: Läsutmaning: Vem kommer att läsa flest sidor, fröken eller barnen? Skriv ner hur många sidor du läser och boken/böckerna måste vara på svenska.