Läxa till 5 december/ Niki

9.00

Vi fortsatte att jobba med berättande text. Vi tittade bl a på två texter med samma innehåll och jämförde på vilket sätt den ena var lite bättre än den andra. Vi tittade på de språkliga dragen och den språkliga uppbyggnaden.

Läxa: Nu ska du göra på samma sätt som vi gjorde i klassrummet men med din egen text. Hur kan din text bli bättre? Hur beskrivs huvudpersonen/huvudpersonerna/miljön? Kan du formulera dig på något annat sätt? Hur kan du skriva för att variera meningarna? Använder du sambandsord?

Skriv i ett dokument och skicka till mig innan nästa lektion.

Ni kan även titta på programmet som jag föreslog förra veckan.

10.15

På lektionen jobbade vi med Alfred Nobel och nobelpriset.

Läxa: Vem/vilka har fått Nobelpriset i år? Ta reda på fakta om en av pristagarna som du ska berätta om i klassen.

Ni kan även titta på programmet som jag föreslog förra veckan.

12.00

Läxa: Läsebok: Den här veckan koncentrerar vi oss på läsningen. Alla barn läser A-sidan och alla barn försöker läsa B-sidan.

Övningsbok: 20-22

Ni kan även titta på programmet som jag föreslog förra veckan.

13.15

Vi pratade om vad man kan göra i skogen, tittade på både matsvampar och giftsvampar och sedan repeterade vi hur man skriver repliker.

Läxa: Läsebok: 58-61

Övningsbok: 35,37

Ni kan även titta på programmet som jag föreslog förra veckan.