Läxa till 5 december/Anette

Klass 4

Ni läser sidorna 32-33 och 130-131 i Geografiboken. Sedan gör ni sidorna 13 och 43 i Arbetsboken.

Vi gick inte igenom Geografens Testamente denna gång, men det kommer vi att börja med nästa gång så titta på avsnitt 4. Jag skickar med frågor som ni kan försöka svara på också.

https://urplay.se/program/161206-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-den-langa-kusten

Här har ni frågorna till avsnitt 4.

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4c31081c-5ac0-446c-86a6-faa9452677df

Klass 7

Till nästa gång fortsätter ni att jobba med det vi gjorde i klassen idag, alltså sidorna 35-37 i Studieboken. Ni tittar på det ni skrev ner på a-d, ni funderar och svarar på f. Sedan skriver ni ner hela historien om Lovisa och hennes kompisar, alltså uppgift g på sidan 37.

Tänk på hur ni vill börja och avsluta berättelsen (beskriva miljön, beskriva personerna, börja från slutet etc.) Om ni inte minns hur man kan börja och avsluta en berättelse, titta igen på sidorna 145 till 149 i textboken. Glöm inte att ta med detaljerna som vi pratade om på lektionen.

Klass 9

Läs först sidorna 285-286 i läroboken. Sedan läser ni referatet av den texten på sidan 320 och tittar på hur författaren har gjort. Läs igenom sidorna 320-322.

Ni gör sedan uppgiften på sidan 323. Ni väljer en egen text, eller tar en av dem som jag laddar upp på Google Classroom.