Läxa till 14 november/ Niki

9.00

Läxa: Samhällsbok: sid 16-19

Skrivbok:Om skolan inte fanns- Vad skulle hända om skolan plötsligt avskaffades?

  • De första veckorna
  • Efter fem år
  • Efter tio år
  • Efter tjugofem år

10.15

Läxa: sid 19 Slutuppgift A. Läs även s.351-357.

12.00

Läsebok: sid 20-23

Övningsbok: sid 14-17

13.15

Läsebok: sid 32-34

Övningsbok: 20 och 23

Skrivbok: Skriv och berätta om din klass och dina klasskamrater