Läxa till 24 oktober/Anette

Klass 4

Vi läste sidan 20-21 och arbetade med sidan 9 i arbetsboken.

Läxa: Geografiboken sid. 112-113, Arbetsboken sid. 9 uppgift 4 och sidan 34

Klass7

Vi gick igenom frågorna om Anne Frank och förberedde texten om Bröderna Lejonhjärta. Ska texter för barn handla om hemska saker? Om död?

Vi gjorde också sidorna 80, 81 och 82 (3) i övningsboken.

Läxa: Läs om Bröderna Lejonhjärta och svara på frågorna 1-4 på sidan 87 och arbeta även med uppgift 8 på samma sida. Samla information om drakar i litteraturen och skriv ner det i din skrivbok.

Klass 9

Vi gick igenom det de läst om runor och de uppgifter de gjort. Vi arbetade med sidorna 168 och 169 i klassen.

Läxa: Läs sidorna 170-171 . Gör 8 på sidan 172, 9 på sidan 173-174 och 10 på sidan 175. Uppgift 10 gör ni som en muntlig presentation.