LÄXA Helena 24/10

Klass 1: Läsläxa: sidorna s. 22-25. Jag vill att barnen övar på att läsa hemma. Prata gärna om vad ni ser på bilden på s. 24. Bokstav l i bokstavsboken.

9.00 – 10.30 Läsläxa: sidorna 114-117, prata gärna om bilden på s. 114. Bokstaven u i bokstavsboken. i arbetsboken s. 68 att kunna orden.

10.30 – 12.00 Läsläxa i Läseboken sidorna 24-28, i övningsboken s. 19-23, att göra klart övningarna.

12.00 – 13.30 Vi arbetade med sidorna 20-22, läs texten på s. 22 noga så att du förstår allting, vi ska arbeta med texten på lördag.

13.30 – 15.00 läs sidorna 135-137, gör s. 140. läs orden i ordlistan intill texten noga. Titta på dokumentären ”Gensaxen” igen och svara på frågorna:

 1. Sammanfatta kort vad filmen handlar om.
 2. Vilka personers åsikter fick vi höra i filmen?
 3. Vilka revolutionerande fördelar har den nya tekniken?
 4. Varför är det viktigt att bekämpa malariamyggan?
 5. Tror du att det kan vara möjligt att utrota malariamyggan helt?
 6. Tycker du att det är rätt att utrota enskilda arter som vi tycker är dåliga för
  människan? Motivera din åsikt.
 7. Vilka risker tror du kan finnas med projektet som beskrivs i filmen?
 8. Skulle man kunna bekämpa malaria på något annat sätt, utan att genmodifiera
  malariamyggan?
 9. Vilka tycker du ska få bestämma hur malariamyggan ska bekämpas?