Läxa till 17 oktober/ Niki

9.00

Läxa: SO-bok: Läs s. 10-11 och skriv två frågor till texten.

Skrivbok: Skriv klart meningarna som vi påbörjade i klassrummet. Skriv även meningar med: för att, och, eftersom, men, även om, trots att, därför.

10.30

Läxa: Uppgift 3 på s. 12

12.00

Läxa: Läsebok: s. 12-13 S-versen utantill.

Bokstavsbok:s. 6-9

13.30

Läsebok: s.18-21

Övningsbok: s.14

Skrivbok: Skriv tio substantiv som du har hemma i singular och plural.