Läxa till 17 oktober/Anette

Klass 4

Vi arbetade med sidorna 16 och 17 i GB.

Läxa: Läs sidorna 110 och 111 i GB (geografiboken) och sidan 33 i AB (arbetsboken)

Klass 7

Läxa: Läs sidorna 78-81 oh Anne Frank. Gör uppgifterna 1-4 på sidan 82 och gå igenom kopian med rättstavning som ni fick tillbaka i lördags. Rätta de som var fel och skriv de som ni inte kunde.

Klass 9

Ni läser vidare om runskrift och äldre svenska. Ni gör uppgifterna 5 på sidan 164 och uppgift 6 på sidan 167. Uppgift 5 gör ni som en presentation. Gå in på Riksantikvariets hemsida https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/om-runskrift/ eller på någon annan sida och hitta information om runor. Ni kanske kan hitta något annorlunda eller spännande som ni kan berätta om på lördag.