Läxa till 17 oktober Helena

Åk 1 läsläxa s. 18-21 och kopia med färger.

9-10.30 läsläxa s. 110-113

10.30 – 12.00 läsläxa s. 20-23 och s. 18 i arbetsboken

12.00-13.30 s. 16-19 i boken

13.30-15.00 s. 123-125 i boken