Läxa till 10 oktober/ Helena

9.00-10.30

Läxa: s. 106-109 i läseboken och bokstaven ö i bokstavsboken.

Åk 1

Läxa: s. 12-15 i läseboken, bokstaven s i bokstavsboken och en kopia med siffrorna 1-10.

10.30-12.00

 Läxa: s. 14-17 och 19 i läseboken. s. 14-16 i arbetsboken (s.16 ng-ljudet).

12.00-13.30

 Läxa: s. 14-16 arbetade vi med på lektionen. Svara på frågorna ni fick och öva på verben i listan.

13.30-15.00

 Läxa: s. 115-117, läs texten noga och svara på frågorna A s. 117.